2 Kronieken 26 vers 5

Uzzia en Zekarja

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Aanbidden

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Aanbidding

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Abram

Toen leidde Hij hem naar buiten

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Amalek

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Amalek

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Barmhartigheid

Innerlijke ontferming

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Bedekt of vergeven

NT vergeving gaat veel verder...

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Begraven of cremeren?

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is

Spreuken 4:23

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Bekering

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Bijbelstudie

Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Bitterheid

Dat er geen bittere wortel opschiete

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Christenen

Handelingen 11 vers 26 e.v.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Christus als Voorbeeld

Nav 1 Petrus 2 vers 21

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Daniel in de leeuwenkuil (1)

Daniel als type van Christus

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Daniel in de leeuwenkuil (2)

Een praktische toepassing

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Daniel in de leeuwenkuil (3)

Een profetische toepassing

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Daniel nam zich voor

Waarvoor kiest u?

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
David in de spelonk van Adullam

1 Samuël 22 vers 1 en 2

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De 4 vrienden

Aandacht en liefde in de gemeente

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De arend

Lessen van een arend

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De Bijbel

Een bijzonder boek

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De collecte

Rijk worden door te geven

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De gezindheid van Christus

Fillipenzen 2 vers 5 e.v.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De hand des Heren was met hen

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De levenswedloop

Hebr. 12 vs. 1/2

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De opname van de gemeente (1)

Opname (1)

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De opname van de gemeente (2)

Opname (2)

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De opname van de gemeente (3 en slot)

Opname (3)

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De put, gevangenis en de kuil

Christus in het ot

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De rots als type van Christus (3)

Deel 3, 1 Sam. 23:14 e.v.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De rots als type van Christus (4)

Deel 4, Genesis 28

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De rots als type van Christus (5 en slot)

Deel 5, Exodus 33

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De rots als type van Jezus Christus (1)

Deel 1, algemeen

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De rots als type van Jezus Christus (2)

Deel 2, Exodus 17

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De Schuilplaats

Veilig in Jezus armen

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De staf van Aaron

Numeri 17

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De staf van Mozes

De staf van Mozes, vijf broden, 2 vissen en onbetekenende mensen zoals u en ik

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De twee trompetten

Numeri 10

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De vrouw liet haar kruik staan

Johannes 4 vers 28

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De wet (1/3)

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De wet (2/3)

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De wet (3/3)

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De zegen des Heren die maakt rijk

Spreuken 10 vers 22

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Deut. 6 vers 1 e.v.

Druk, druk , druk

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Deuteronomium 6 vers 1

Deut. 6:1 Dit nu is het gebod, dit zijn de inzettingen en verordeningen, die de HERE, uw God, bevolen heeft u te leren om die na te komen ………. 6 Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, 7 gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Dienen en dienstknechten (1)

DIenen

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Dienen en dienstknechten (2)

Dienen

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Dirk Scheringa en de eindtijd

Openbaringen 13

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Eén ding

4 maal een ding

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Een les van Paulus

Ik heb geleerd genoegen te nemen met de omstandigheden

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Een levende gemeente

Nav Ef. 4:11 e.v.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Een nieuw jaar

Deut 7:17 en Fill. 3:14

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Een ring

Doet hem een ring aan zijn hand

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Een zwaard en een oor

Petrus, Malchus en wij

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Eenzaamheid

Eenzaam maar niet alleen

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Eli op de stoel

1 Samuel 1:9

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
En deze had een zuster

En deze had een zuster, genaamd Maria, die, aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde, Lukas 10 vers 39

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
En terwijl zij van de berg afdaalden.

Marcus 9 vers 9

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Ere zij God

Een kerstgedachte

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gebondenheid

Wandelen in het licht

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gedragen en verdragen

Deut. 1 vers 31 en Hand. 13 vers18

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Geen slachtoffer, maar dader

De veroorzakers van leed

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Geenszins, Here

Geenszins, Here (Hand. 11:8)

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Geloofszekerheid

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gemeente (1)

De gemeente van God

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gemeente (2)

De gemeente als huis van God

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gemeente (3)

De gemeente als lichaam

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gemeente (4)

De gemeente als kudde van de Herder

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gemeente (5)

De gemeente als bruid van het Lam

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gemeentegroei

Handelingen 2 vers 42

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Genade (1)

Genade, onverdiende gunst

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Genade (2)

Genade versus de wet

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Genade (3)

Genade en lijden

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Genade (4)

Genade en vrede

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Genesis

Een paar algemene gedachten

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Getuigen

Handelingen 22:15

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gevoel

Keuzes maken en gevoel

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gij zijt een God des aanziens

Genesis 16 vers 13

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gij zult bij uw uitrusting een schopje hebben

Deuteronomium 23 vers 13

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
God met ons

Mattheus 1 vers 23

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Golgotha

Matth. 27 vers 33

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Heiliging

Heiliging begint bij God!

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Here, zie, die Gij liefhebt is ziek, Joh. 11:3

Omgaan met ziekte

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het beste kleed

Breng vlug het beste kleed hier en trek het hem aan.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het doen van een gelofte

Numeri 30

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het evangelie, de blijde boodschap

Het evangelie in het oude testament

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het gebed (2)

Te allen tijde bidden

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het gebed (3)

Belijden

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het gebed (4)

Voorbede

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het gebed (5)

Aanbidding

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het karakter van de Here Jezus Christus

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het Loofhuttenfeest

Profetische betekenis

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het Pascha

Het Pascha en de doortochten door de Rode Zee en de Jordaan

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het Vaderhuis

Johannes 14:1/3

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het Woord van God

Een aantal kenmerken

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Hij weet alles van me

Johannes 4 vers 39

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Ik ben de goede Herder

Johannes 10

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Ik ben de Waarheid

Johannes 14 vers 6

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Ik ben de Weg

Johannes 14 vers 6

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Ik ben het Brood des levens

Johannes 6 vers 35

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
In benauwdheid

Die mij ruimte maakt in benauwdheid

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Jezus weende

Johannes 11:34

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Jozef

Een paar grote lijnen mbt Jozef

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Kenmerken van de eindtijd

Eindtijd

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Kerst 2008

De volheid des tijds

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Kerst 2009

Kersfeest en de geboorte van de zoon van Rachel

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Kerst 2010

Jes. 9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Kerst 2012

Filippensen 2 vers 7

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Kerst 2014

Jesaja 11 vers 1

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Kerstfeest 2006

Kerstfeest is Christusfeest

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Kerstgedachte

Goud, wierook en mirre

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Kiest dan

Kiest dan heden wie gij dienen zult

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Komt!

Een doorlopende uitnodiging!

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Kritiek

Omgaan met kritiek

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Leiding

Gods leiding in ons dagelijks leven

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Licht

En God zeide ’ Er zij licht’

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Manasse en Efraim (1)

Manasse

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Manasse en Efraim (2)

Efraim

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Maria en Martha

Gezeten aan de voeten van de Heer

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Mijn Heiland

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Nederbuigende goedheid

Wat een genade!

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Neemt de steen weg!

Johannes 11 vers 39

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Olie

Olie, om de wond te verzachten

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Oordeel

Vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Oordelen

Mattheus 25:31 e.v. en Openbaring 20: 11 e.v.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Op het water lopen

Zet je voet op het water

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Ouderen

Hanna als voorbeeld

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen 2005

Christus de Eersteling

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen 2006

Een blik op het kruis

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen 2007

De Heer is waarlijk opgestaan

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen 2009

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen 2010

Hij is hier niet, want Hij is opgewekt

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen 2011

Het is volbracht!

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen 2012

Fillipenzen 2 vers 5 e.v.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen 2013

Vóór alle dingen

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen 2014

De voorhang is gescheurd

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
PASEN 2016

Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte!

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen en een ezel

Zacharia 9 vers 9

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasgeboren kinderen

Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren

Pinksteren en de 2 broden

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren

De Trooster is gekomen

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren

Handelingen 1 vers 8

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren 2006

Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren 2009

Permanent inwonend

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren 2010

De uitstorting van de Heilige Geest en de wagens van Jozef

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren 2011

Pinksteren en de Heilige Geest

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren 2012

Exodus 13 vers 21 e.v. de wolkkolom

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren 2013

Geef Gods Geest de ruimte

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren 2014

Ef. 4:3 de eenheid des Geestes

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren 2015

Mattheus 1 vers 18

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren 2016

Indien wij door de Geest leven

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren 2020

N.a.v. 1 Cor. 12 vers 13

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinsteren 2007

Ik ben gekomen opdat gij leven hebt en overvloed.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Praktisch christen zijn

Geheel anders

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Psalm 119:32

Gij verruimt mij het hart

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Psalm 121 en 2011

Ik hef mijn ogen op naar de bergen

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Rechtvaardiging

Rechtvaardiging en heiliging

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Reiniging

Reiniging door bloed en water

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Rust

Rust ontvangen en rust vinden

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Schepping en herschepping

Genesis 1

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Schoenen

Doet hem schoenen aan zijn voeten

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Simeon en Hanna

Kerst 2013

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Sta op, laat u dopen

Waarom geaarzeld?

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Standhouden

Aangevallen worden, maar dan?

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Susan Boyle

Een schat in een aarden vat

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Toen Noach de ark bouwde

Noach

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Tucht in de gemeente/kerk

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Verdragen

Verdraagt elkander

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Vergeven

Vergeven een basisprincipe

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Vergeving

Is vergeving onmogelijk?

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Verliefd, verloofd, getrouwd?

Sexualiteit

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Verzoeking

Jacobus 1:14

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Vrede

Hij is onze vrede

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Vrijgevigheid

1 Cor. 16 vers 1

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Wake up!

Mattheus 1 vers 24

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Wandeling

Een korte wandeling van het altaar naar de ark

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend

2 Cor. 2 vers 11

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Wast op in de genade en kennis

2 Petrus 3 vers 18

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Wat de toekomst brenge moge

Jaarwisseling

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Wat meer is

Hij is de Gestorvene, wat meer is, de Opgewekte.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zacharia

Zacharia, Berechja en Iddo

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
ZIe Gij wilt waarheid in het verborgene

Zonde en de gevolgen van zonde

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
ZIe het Lam

Watch the Lamb

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zie Ik sta aan de deur en Ik klop

Openbaringen 3 vers 20

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Ziekte en genezing

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Ziekte en ziek zijn

Ziekte en genezing van ziekte

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich

Genesis 3

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zoals een vader zijn kind draagt

Deuteronomium 1 vers 31

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zoekt Mij en leeft!

Amos 5:4/6

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zonde en zonden

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zonde, zonde en nog eens zonde

De straf, macht en gevolgen van de zonde

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zonder wrijving geen glans

Problemen in ons leven

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zondigen

In zonde leven of (incidenteel) zondigen?

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zorg, moeite en verdriet.

Een christenleven vol zorg en moeite?

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zout

Gij zijt het zout der wereld

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen