2 Kronieken 26 vers 5

Uzzia en Zekarja

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Aanbidding

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Abram

Toen leidde Hij hem naar buiten

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Amalek

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Barmhartigheid

Innerlijke ontferming

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Bedekt of vergeven

NT vergeving gaat veel verder...

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Begraven of cremeren?

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is

Spreuken 4:23

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Bijbelstudie

Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Bitterheid

Dat er geen bittere wortel opschiete

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Christenen

Handelingen 11 vers 26 e.v.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Christus als Voorbeeld

Nav 1 Petrus 2 vers 21

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Daniel in de leeuwenkuil (1)

Daniel als type van Christus

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Daniel in de leeuwenkuil (2)

Een praktische toepassing

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Daniel in de leeuwenkuil (3)

Een profetische toepassing

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Daniel nam zich voor

Waarvoor kiest u?

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
David in de spelonk van Adullam

1 Samuël 22 vers 1 en 2

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De 4 vrienden

Aandacht en liefde in de gemeente

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De arend

Lessen van een arend

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De Bijbel

Een bijzonder boek

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De collecte

Rijk worden door te geven

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De gezindheid van Christus

Fillipenzen 2 vers 5 e.v.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De levenswedloop

Hebr. 12 vs. 1/2

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De opname van de gemeente (1)

Opname (1)

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De opname van de gemeente (2)

Opname (2)

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De opname van de gemeente (3 en slot)

Opname (3)

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De put, gevangenis en de kuil

Christus in het ot

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De rots als type van Christus (3)

Deel 3, 1 Sam. 23:14 e.v.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De rots als type van Christus (4)

Deel 4, Genesis 28

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De rots als type van Christus (5 en slot)

Deel 5, Exodus 33

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De rots als type van Jezus Christus (1)

Deel 1, algemeen

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De rots als type van Jezus Christus (2)

Deel 2, Exodus 17

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De Schuilplaats

Veilig in Jezus armen

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De staf van Aaron

Numeri 17

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De staf van Mozes

De staf van Mozes, vijf broden, 2 vissen en onbetekenende mensen zoals u en ik

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De twee trompetten

Numeri 10

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De vrouw liet haar kruik staan

Johannes 4 vers 28

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De wet (1/3)

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De wet (2/3)

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De wet (3/3)

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De zegen des Heren die maakt rijk

Spreuken 10 vers 22

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Deut. 6 vers 1 e.v.

Druk, druk , druk

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Dienen en dienstknechten (1)

DIenen

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Dienen en dienstknechten (2)

Dienen

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Dirk Scheringa en de eindtijd

Openbaringen 13

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Eén ding

4 maal een ding

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Een les van Paulus

Ik heb geleerd genoegen te nemen met de omstandigheden

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Een levende gemeente

Nav Ef. 4:11 e.v.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Een nieuw jaar

Deut 7:17 en Fill. 3:14

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Een ring

Doet hem een ring aan zijn hand

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Een zwaard en een oor

Petrus, Malchus en wij

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Eenzaamheid

Eenzaam maar niet alleen

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Eli op de stoel

1 Samuel 1:9

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
En terwijl zij van de berg afdaalden.

Marcus 9 vers 9

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Ere zij God

Een kerstgedachte

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gebondenheid

Wandelen in het licht

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gedragen en verdragen

Deut. 1 vers 31 en Hand. 13 vers18

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Geen slachtoffer, maar dader

De veroorzakers van leed

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Geenszins, Here

Geenszins, Here (Hand. 11:8)

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Geloofszekerheid

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gemeente (1)

De gemeente van God

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gemeente (2)

De gemeente als huis van God

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gemeente (3)

De gemeente als lichaam

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gemeente (4)

De gemeente als kudde van de Herder

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gemeente (5)

De gemeente als bruid van het Lam

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gemeentegroei

Handelingen 2 vers 42

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Genade (1)

Genade, onverdiende gunst

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Genade (2)

Genade versus de wet

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Genade (3)

Genade en lijden

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Genade (4)

Genade en vrede

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Genesis

Een paar algemene gedachten

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Getuigen

Handelingen 22:15

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gevoel

Keuzes maken en gevoel

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gij zijt een God des aanziens

Genesis 16 vers 13

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Gij zult bij uw uitrusting een schopje hebben

Deuteronomium 23 vers 13

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
God met ons

Mattheus 1 vers 23

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Golgotha

Matth. 27 vers 33

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Heiliging

Heiliging begint bij God!

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Here, zie, die Gij liefhebt is ziek, Joh. 11:3

Omgaan met ziekte

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het beste kleed

Breng vlug het beste kleed hier en trek het hem aan.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het doen van een gelofte

Numeri 30

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het evangelie, de blijde boodschap

Het evangelie in het oude testament

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het gebed (2)

Te allen tijde bidden

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het gebed (3)

Belijden

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het gebed (4)

Voorbede

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het gebed (5)

Aanbidding

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het karakter van de Here Jezus Christus

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het Loofhuttenfeest

Profetische betekenis

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het Pascha

Het Pascha en de doortochten door de Rode Zee en de Jordaan

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het Vaderhuis

Johannes 14:1/3

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Het Woord van God

Een aantal kenmerken

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Hij weet alles van me

Johannes 4 vers 39

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Ik ben de goede Herder

Johannes 10

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Ik ben de Waarheid

Johannes 14 vers 6

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Ik ben de Weg

Johannes 14 vers 6

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Ik ben het Brood des levens

Johannes 6 vers 35

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
In benauwdheid

Die mij ruimte maakt in benauwdheid

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Jezus weende

Johannes 11:34

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Jozef

Een paar grote lijnen mbt Jozef

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Kenmerken van de eindtijd

Eindtijd

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Kerst 2008

De volheid des tijds

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Kerst 2009

Kersfeest en de geboorte van de zoon van Rachel

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Kerst 2010

Jes. 9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Kerst 2012

Filippensen 2 vers 7

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Kerst 2014

Jesaja 11 vers 1

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Kerstfeest 2006

Kerstfeest is Christusfeest

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Kerstgedachte

Goud, wierook en mirre

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Kiest dan

Kiest dan heden wie gij dienen zult

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Komt!

Een doorlopende uitnodiging!

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Kritiek

Omgaan met kritiek

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Leiding

Gods leiding in ons dagelijks leven

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Licht

En God zeide ’ Er zij licht’

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Manasse en Efraim (1)

Manasse

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Manasse en Efraim (2)

Efraim

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Maria en Martha

Gezeten aan de voeten van de Heer

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Mijn Heiland

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Nederbuigende goedheid

Wat een genade!

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Neemt de steen weg!

Johannes 11 vers 39

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Olie

Olie, om de wond te verzachten

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Oordeel

Vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Oordelen

Mattheus 25:31 e.v. en Openbaring 20: 11 e.v.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Op het water lopen

Zet je voet op het water

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Ouderen

Hanna als voorbeeld

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen 2005

Christus de Eersteling

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen 2006

Een blik op het kruis

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen 2007

De Heer is waarlijk opgestaan

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen 2009

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen 2010

Hij is hier niet, want Hij is opgewekt

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen 2011

Het is volbracht!

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen 2012

Fillipenzen 2 vers 5 e.v.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen 2013

Vóór alle dingen

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen 2014

De voorhang is gescheurd

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
PASEN 2016

Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte!

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen en een ezel

Zacharia 9 vers 9

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasgeboren kinderen

Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren

Pinksteren en de 2 broden

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren

De Trooster is gekomen

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren

Handelingen 1 vers 8

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren 2006

Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren 2009

Permanent inwonend

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren 2010

De uitstorting van de Heilige Geest en de wagens van Jozef

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren 2011

Pinksteren en de Heilige Geest

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren 2012

Exodus 13 vers 21 e.v. de wolkkolom

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren 2013

Geef Gods Geest de ruimte

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren 2014

Ef. 4:3 de eenheid des Geestes

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren 2015

Mattheus 1 vers 18

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren 2016

Indien wij door de Geest leven

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinsteren 2007

Ik ben gekomen opdat gij leven hebt en overvloed.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Praktisch christen zijn

Geheel anders

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Psalm 119:32

Gij verruimt mij het hart

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Psalm 121 en 2011

Ik hef mijn ogen op naar de bergen

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Rechtvaardiging

Rechtvaardiging en heiliging

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Reiniging

Reiniging door bloed en water

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Rust

Rust ontvangen en rust vinden

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Schepping en herschepping

Genesis 1

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Schoenen

Doet hem schoenen aan zijn voeten

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Simeon en Hanna

Kerst 2013

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Sta op, laat u dopen

Waarom geaarzeld?

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Standhouden

Aangevallen worden, maar dan?

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Susan Boyle

Een schat in een aarden vat

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Toen Noach de ark bouwde

Noach

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Verdragen

Verdraagt elkander

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Vergeven

Vergeven een basisprincipe

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Vergeving

Is vergeving onmogelijk?

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Verliefd, verloofd, getrouwd?

Sexualiteit

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Verzoeking

Jacobus 1:14

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Vrede

Hij is onze vrede

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Vrijgevigheid

1 Cor. 16 vers 1

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Wake up!

Mattheus 1 vers 24

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Wandeling

Een korte wandeling van het altaar naar de ark

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend

2 Cor. 2 vers 11

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Wast op in de genade en kennis

2 Petrus 3 vers 18

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Wat de toekomst brenge moge

Jaarwisseling

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Wat meer is

Hij is de Gestorvene, wat meer is, de Opgewekte.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zacharia

Zacharia, Berechja en Iddo

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
ZIe Gij wilt waarheid in het verborgene

Zonde en de gevolgen van zonde

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
ZIe het Lam

Watch the Lamb

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zie Ik sta aan de deur en Ik klop

Openbaringen 3 vers 20

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Ziekte en ziek zijn

Ziekte en genezing van ziekte

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich

Genesis 3

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zoals een vader zijn kind draagt

Deuteronomium 1 vers 31

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zoekt Mij en leeft!

Amos 5:4/6

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zonde en zonden

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zonde, zonde en nog eens zonde

De straf, macht en gevolgen van de zonde

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zonder wrijving geen glans

Problemen in ons leven

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zondigen

In zonde leven of (incidenteel) zondigen?

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zorg, moeite en verdriet.

Een christenleven vol zorg en moeite?

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zout

Gij zijt het zout der wereld

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen