De Heilige Geest, de Geest der Belofte

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
De leer van de Heilge Geest

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
De vruchten van de Geest (1)

De vruchten van de Geest deel1

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
De vruchten van de Geest (2)

De vruchten van de Geest deel 2

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Over de geestesdoop

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Wie of wat is de Heilige Geest

Een korte studie over wie of wat de Heilige Geest is incl. behandeling van de vruchten en de gaven. Deze studie is gegeven op de interkerkelijke studie avonden van Bijbelgroep.nl

Lees meer

Aangeboden door: BijbelgroepNL
Baptisten Gemeenten