Laatste toevoegingen

Corona / Nederland Staat Klaar

Dagelijks komen er nog nieuwe #Covid19 patienten bij en Nederland gaat steeds meer een beetje op slot. Iedereen is verbaasd over het tempo maar je ziet ook dat er een "wij zijn er voor elkaar" mentaliteit ontstaat. Hier is ook een rol weggelegd voor kerken en andere organisaties om klaar te staan voor de samenleving.

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
De hand des Heren was met hen

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Deuteronomium 6 vers 1

Deut. 6:1 Dit nu is het gebod, dit zijn de inzettingen en verordeningen, die de HERE, uw God, bevolen heeft u te leren om die na te komen ………. 6 Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, 7 gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
En deze had een zuster

En deze had een zuster, genaamd Maria, die, aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde, Lukas 10 vers 39

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Tucht in de gemeente/kerk

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Amalek

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Aanbidden

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Uw steun kunnen we gebruiken om het Woord door te geven!

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Leiderschap binnen de kerk/gemeente

Een kritische kijk op leiderschap binnen de kerk/gemeente waarbij de leiding steeds meer een managementstijl lijken te gebruiken.

Lees meer

Aangeboden door: BijbelgroepNL
Baptisten Gemeenten
Wie of wat is de Heilige Geest

Een korte studie over wie of wat de Heilige Geest is incl. behandeling van de vruchten en de gaven. Deze studie is gegeven op de interkerkelijke studie avonden van Bijbelgroep.nl

Lees meer

Aangeboden door: BijbelgroepNL
Baptisten Gemeenten