Brochures

Inleiding

In Brochures vind u documenten die gaan over een bepaald onderwerp. Omdat deze niet diep ingaan op een bepaalde bijbeltekst of gedeelte hebben wij het brochures genoemd. Het zijn meestal korte artikelen over een bepaald onderwerp waarin er een aantal bijbelsteksten worden aangehaald. De brochures zijn onderverdeeld in verschillende mappen om het overzicht te bewaren in de veelheid aan documenten.

Alle mappen zijn gevuld met documenten, maar we hopen in de toekomst het aantal  documenten uit te breiden.

De mappen zijn tot nu toe onderverdeeld in:

  • De Gemeente
  • Engelen
  • Occultisme
  • De Roomse Kerk
  • Twee heren dienen
  • Varia
  • Steden en Streken
  • De Islam

De map Varia is onderverdeeld in: Actualiteiten en Bijbel
Hierin is Actualiteiten weer onderverdeeld in: Israël en Rest

In deze mappen bevinden zich documten die naar ons inzicht over het genoemde onderwerp gaan. Het kan zijn dat in de toekomst de namen van de mappen zullen veranderen en/of dat documten van map zullen verwisselen. Om documten toch terug te kunnen vinden bevelen wij van harte aan de zoekfunctie te gebruiken.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.