Laatste toevoegingen

Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen

De Bijbel zegt echter dat álle mensen ‘ziek’ zijn en het geneesmiddel nodig hebben. Ons hart is ziek en heeft genezing nodig. Niemand is immers rechtvaardig (Rom. 3:10, 23)?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
10 Redenen voor Evangelisatie

Welke redenen zijn er om te evangeliseren?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Afzondering of vereniging?

Christenen, onder verwijzing naar ‘oordeelt niet’, geloven soms dat ze alles kunnen of moeten accepteren, liefde voor iedereen en alles moeten hebben, alles ‘met de mantel der liefde moeten bedekken’, enz. De Bijbel echter onderwijst dat wij de wereld niet lief moeten hebben en ons moeten afzonderen van de wereld.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Wanneer komt er eindelijk Vrede in Israël?

Oorlogen, aanslagen, terreur, vergeldingsacties. Er komt maar geen einde aan. Menselijk streven om vrede in Israel te bewerkstelligen faalt keer op keer. Wanneer komt er eindelijk vrede in Israël, hoe lang moet dit nog doorgaan?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
De Vier Ruiters uit Openbaringen

In Openbaringen lezen we over de vier ruiters die alle vier op een paard rijden met een eigen kleur. Wanneer zullen we deze vier ruiters uit Openbaringen gaan zien, of maken gelovigen hun komst niet mee?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Paulus, Barnabas en Johannes Marcus

Paulus en Barnabas. Wie een beetje bekend is met de Bijbel kent die twee namen. Ze waren samen arbeiders om het Evangelie te verkondigen. Maar wie was Barnabas eigenlijk?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Kenmerken van Verkondigers van het Woord

Wie het Woord van God wil verkondigen op welke manier dan ook dient over een aantal Bijbelse Gaven te beschikken. Het is dus belangrijk sprekers, verkondigers van het woord, te toetsen. Als toehoorder is dat namelijk uw plicht.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Vijf Bijbelse Profetieën over Israël

Welke profetieën vinden we zoal in de Bijbel over Israël? En wat is er nu zo bijzonder aan de Bijbelse profetieën over Israël?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Eéns gered, altijd gered? Rom 11:22

Wanneer we de Bijbel bestuderen is het altijd zaak, de juiste “exegetische principes” toe te passen. Belangrijkste is altijd weer: de context. Wat is de achtergrond van betreffende vers? Aan wie werd het geschreven en waarom? Vooral in een gedeelte als Romeinen 11 is dat van het grootste belang!

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Het Evangelie is een Reddende Kracht (en meer). Romeinen 1:16-17

De Brief aan de Romeinen spreekt over de verlossing. Behoud, in de NBG vertaling, of ‘zaligheid’ in de HSV. De NBV21 laat het woord weg en spreekt over ‘een reddende kracht’.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen