Laatste toevoegingen

Bekering

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Ziekte en genezing

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren 2020

N.a.v. 1 Cor. 12 vers 13

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen 2020 door Auke Stoelinga (Stoelinga)

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De hand des Heren was met hen

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Deuteronomium 6 vers 1

Deut. 6:1 Dit nu is het gebod, dit zijn de inzettingen en verordeningen, die de HERE, uw God, bevolen heeft u te leren om die na te komen ………. 6 Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, 7 gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
En deze had een zuster

En deze had een zuster, genaamd Maria, die, aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde, Lukas 10 vers 39

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Tucht in de gemeente/kerk

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Amalek

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Aanbidden

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen