10 Redenen voor Evangelisatie

  1. het is onze opdrachtLuk. 24:46-48. Er is geen keus om het niet te doen, het is een oprdacht die we moeten navolgen. Het is de opdracht van de kerk het Evangelie te verspreiden. Niet de deur open zetten, maar de deuren uit gaan, “de straat op”!
  2. Het is gehoorzaamheid aan de Grote Opdracht. Joh. 14:21. Niet gehoorzamen is een teken dat we niet van God houden(!).
  3. Vervulling van de Koninklijke WetMatt. 22:39-40. Liefhebben van de naaste! Als je naaste ‘stervende’ is, dan laat je dat toch niet gebeuren? Spreuken 24:11Red hen die opgepakt zijn om te sterven, wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat.”. – het niet verkondigen van het Evangelie staat gelijk aan het verloren laten gaan van een ander. Het is een teken dat we onbekeerd zijn, immers: we hebben onze naaste niet lief? Daarom: getuig van uw geloof. Al is het nog zo “amateuristisch” of beperkt.
  4. Het wordt verwacht van elke gelovige. Num. 11:24-29; Hand. 8:1-4; Ef. 4:11-12.
  5. Met God partner zijn. 1 Kor. 3:9; Rom. 10:14; Joh. 16:7-8.
  6. het is een ‘verheven taak’ vervullen. 2 Kor. 5:20. Wij representeren het Koninkrijk van God. Wij zijn de ambassadeurs daarvan.
  7. Geestelijke bescherming. Ef. 6:15; Rom. 10:15. Het beschermt je, maakt je sterk. Wie sterke overtuigingen heeft, is lastig te verslaan door de tegenstander! Wie alleen om zichzelf geeft, is zwak.
  8. Het is een goed en wijs doel om na te streven. Spreuken 11:30 “vrucht van de rechtvaardige”; Ps. 90:12. Het brengt geluk, Spr. 3:13. We hebben maar kort tijd. Jak. 4:14, laten we die wijs gebruiken. Kol. 4:5.
  9. het brengt beloning! Joh. 4:36; Ps. 126:5-6; 2 Kor. 5:9-10opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.”.
  10. de verlorenen willen hetLuk. 16:27-28. Vgl. ook Ezech. 33:7-9zijn bloed eis Ik van de hand van de wachter.”.

 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stichting Yarah.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.