Biometrische identificatie Digitaal brandmerk?

Biometrische identificatie Digitaal brandmerk?

Door: Jaap Spaans.

Uitgever: Oogstpublicaties 2002.

ISBN: 9075953097

 

Het jongste boek van de publicist Jaap Spaans bepaald ons bij de snel voortschrijdende ontwikkelingen in de hedendaagse technieken op het gebied van identificatie. Spaans was in het verleden werkzaam bij de politie en een bijzondere opsporingsdienst en vanuit die optiek heeft hij een boeiend boek geschreven. Hij beschrijft de snel oprukkende biometrica en de gevaren die deze identificatietechnieken in zich bergen. Door biometrischeidentificatie krijgen b.v. de overheid, justitie, vliegvelden en bedrijven een middel in handen waar omzichtig mee omgegaan moet worden, maar wie geeft de garantie dat er in de toekomst geen misbruik gemaakt wordt van deze technieken? Spaans haalt in dit boek een groot aantal voorbeelden aan van zaken die “mis” zijn gegaan, of kunnen gaan. Het meest treffende voorbeeld vond ik in het hoofdstuk “Nederland en de oorlog” waar hij de overijverige Jacobus Lambertus Lentz noemt, mede door zijn uitvinding, het persoonsbewijs, zijn er vele, vele Joden naar de gaskamers gebracht.

 

Verder beschrijft Spaans het z.g.n. Cyberterrorisme en de gevaren voor de mensheid zodra zich dit voordoet, de maatschappij kan in enkele minuten totaal ontwricht worden met alle gevaren van dien.

 

In het laatste gedeelte van het boek toetst de schrijver de biometrischeidentificatie aan christelijke normen en waarden en het is mijn grote wens dat juist dit gedeelte door christenen wordt gelezen. Tot ons beschamen moeten wij toegeven dat binnen de “christenheid” een ontstellende onkunde, of misschien wel grove onverschilligheid bestaat over de gevaren van identificatie en de tijd waar in wij nu leven. Dit boek kan helpen zicht te krijgen in de grote gevaren die zich aan zullen dienen wanneer de grote werelddictator, de antichrist, zich straks aandient. Een lezenswaardig boek, van harte aanbevolen!

 

namens de werkgroep “Bijbel:Aktueel!” en “Het Bijbel Archief”

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.