Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag

 

De afgelopen weken zijn we via de media uitvoerig geïnformeerd over personen, mannen, die in hun omgang met vrouwen (veel) te ver zijn gegaan. Denk maar aan het programma The Voice of Holland, maar er zijn ook andere programma’s waarbij dit speelde of nog speelt. Vanochtend las ik over een directeur van de voetbalclub Ajax die jarenlang dit soort gedrag vertoonde richting vrouwen. Maar het is naar mijn mening niet beperkt tot de TV- of voetbalwereld. Ik durf wel te stellen dat dit helaas overal voorkomt. Dus ook in de kerk! En dat is een hele trieste constatering.

Als wat naar buiten is gekomen waar is dan is dat absoluut afkeurenswaardig gedrag. Dit mag en moet nooit worden getolereerd. Het is echter in een maatschappij waarin bijna alles om seks lijkt te draaien niet verwonderlijk dat dit plaatsvindt, maar nogmaals dat is absoluut geen excuus. Je kunt nauwelijks nog een fatsoenlijke film bekijken. Meestal duikt men al snel met elkaar in bed en als je dat regelmatig ziet dan doet dat iets met je. In de moderne muziek gaat het ook heel vaak over dit onderwerp. Teksten zijn (soms) uitgesproken expliciet. Denk ook aan reclame op de tv. Het wordt, hoewel het dat niet is, normaler in je beleving, je wordt er of je dat wilt of niet door beïnvloed.

Seks is van God gegeven om er samen, binnen de context van het huwelijk, van te genieten. Dan komt het optimaal tot zijn recht, zoals Hij het bedoeld heeft. Maar wat we dagelijks voorgeschoteld krijgen is dat het een soort gebruiksartikel is waar je gepast en ongepast gebruik van kunt maken. Met liefde heeft het weinig tot niets van doen. Het is veel meer gericht op de bevrediging van eigen begeerte. Maar de stortvloed van dit soort programma’s, liederen en reclames waarin meestal knappe jonge vrouwen te zien zijn doet wat met ons denken. Het is goed om je dat bewust te zijn én je er tegen te wapenen.

N.a.v. alles wat de laatste tijd naar buiten is gekomen zullen er wel weer strengere maatregelen en zwaardere straffen worden bedacht of meldpunten worden opgericht. Dit is kennelijk nodig, maar het is niet de oplossing, omdat het de oorzaak, de basis van deze ellende onaangeroerd laat.

Als je de Bijbel leest en nadenkt over hoe de Here Jezus omging met vrouwen dan is dit totaal anders. Hij is en was volkomen rein, zuiver, heilig. Er was bij Hem geen onrein verlangen, geen machtsmisbruik, geen verlangen om aan Zijn eigen begeerte, ten koste van een ander, te voldoen. Hij leefde zoals God het had bedoeld. Hij had oprechte aandacht voor de ander, voor mannen en vrouwen. Hij zag hen in hun nood en in het contact met hen probeerde Hij hen te laten zien dat ze in (zonde) nood waren, zodat Hij ze zou kunnen helpen. Haantjes gedrag was Hem volkomen vreemd, Hij was bereid Zich te vernederen, zelfs tot in de dood. Dat deed Hij uit liefde voor de ander, voor jou en mij!

Hoe anders is het in onze maatschappij, waar wij ook deel van uitmaken. Maken wij nog het verschil, door een leven wat spreekt van vertrouwen op de Heilige of doen we hier aan mee? Leiden wij een leven wat er niet op uit is eigen begeerten te bevredigen, maar een leven dat probeert anderen te helpen, te bemoedigen, te ondersteunen? Terwijl ik dit schrijf begrijp ik dat ik daar zelf ook te kort in schiet, iedereen doet dat. Maar wat is onze diepste drijfveer, waarom leven we hier? Willen we oprecht met God leven en Hem dienen, met vallen en opstaan, of vinden we het wel best en pikken we “graantjes” mee uit de wereld en zijn we dus niet geheel anders?

Er is maar één echte remedie tegen grensoverschrijdend gedrag en dat is dagelijks heel dicht bij Christus leven en blijven. Jezelf voeden met Zijn Woord, jezelf laten corrigeren als dat Woord tot je spreekt en je zonden belijden. Dáár ligt de oplossing, Hij is de oplossing. Niet extra maatregelen of hogere straffen, de oorzaak, de kern moet worden aangepakt. En de oorzaak zit in onszelf, we zijn zondaren! Vergelijk jezelf maar eens met de Here Jezus las je je niet zo zondig voelt.

Om het nieuwe leven te kunnen leven moeten we sterven met Christus. Opknappen van ons oude leven of een beetje of veel bijschaven is geen optie. Zelfs onze gerechtigheden, zijn een smerig kleed zegt Gods Woord. Een panter kan zijn vlekken niet veranderen, zo kunnen wij onze oude natuur niet veranderen staat in de Bijbel. Er is NIEMAND, die goed doet. Er is maar één remedie om echt te veranderen en dat is door je zonden te belijden en Hem aan te nemen als je Heer en Heiland. Dan sterf je met Christus én wordt je opnieuw, van Boven, geboren. Dan is het mogelijk te leven zoals God dat wil. Maar ook dan heb je nog steeds last van je oude zondige natuur, maar die hoeft, als je op God vertrouwt, niet te overheersen. Doodt de werkingen van het vlees door de Geest. (Gal. 5) Daarom is jezelf dagelijks voeden met Gods Woord, het laten leiden door Gods Geest zo onvoorstelbaar belangrijk.

Wat zou het mooi zijn als we bekend zouden staan als christenen bij wie echte oprechte liefde, agape liefde zichtbaar is. Geen hanengedrag, geen meer of minder schunnige opmerkingen of grappen op het randje, maar de ander, of het nu een man of vrouw is, zien zoals de Here Jezus ons ziet en daarnaar handelen. Een leven leven, dat geheel anders is, omdat we Christus hebben leren kennen.

 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.