Lukas 1:38 En Maria zeide: “Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede n

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.