Laat Barabbas vrij

Laat Barabbas vrij!

Het is een zeer wonderlijke en ontzettend onlogische gebeurtenis. 

Barabbas en Jezus. Van de Here Jezus had Pilatus net nog gezegd “ik heb in deze mens geen enkele grond gevonden voor datgene waarvan gij Hem beschuldigt” en “er is niets door Hem bedreven dat de dood verdient” (Luc. 23:14 ev.). Hij was ook onschuldig, volkomen onschuldig, zoals we kunnen lezen in de evangeliën en daar getuigt ook Gods Woord van. Hij heef nooit een zonde gedaan. Wat Hij deed was altijd transparant, controleerbaar en in overeenstemming met Gods wil en Woord. Er waren alleen valse getuigenissen tegen Hem.

In de gevangenis zat Barabbas, van wie duidelijk was dat hij en zijn kornuiten schuldig waren. Ze hadden voor een oproer gezorgd en er waren doden gevallen. Ze hadden overduidelijk de doodstraf verdiend. Barabbas zat in de gevangenis te wachten op de voltrekking van zijn verdiende doodvonnis.

Volkomen onschuldig en volkomen schuldig. De ene persoon de vrijheid verdienend en de andere persoon de straf verdienend. Dan kiest het volk, opgehitst door hun leiders er voor te roepen laat Barabbas vrij! Onvoorstelbaar, maar waar. Men koos ervoor de moordenaar vrij te laten. De man van wie duidelijk was dat hij het oordeel had verdiend. En men koos ervoor de Here Jezus te laten doden, ondanks Zijn onschuld.

Barabbas, zijn naam betekent zoon van  zijn vader. Symboliseert de mensheid, het spreekt van ons. Wij zijn van nature, net als Barabbas de dood schuldig. We hebben het oordeel verdiend. Wij zijn zonen van onze vader, d.w.z. afstammelingen van Adam. Door Adam en Eva hun ongehoorzaamheid is de zondeval gekomen. Er kwam scheiding tussen hen en God en dat geldt ook voor ons als zonen en dochters van Adam en Eva. Er is, als we worden geboren, al een scheiding tussen God en ons, omdat we behept zijn met een zondige natuur. We zijn schuldig.

Barabbas kon zichzelf niet verlossen, de overmacht van de Romeinen was veel en veel te groot. Zo kunnen ook wij onszelf niet verlossen. Er is hulp nodig van buitenaf, net als bij Barabbas. Dankzij hulp van buitenaf werd hij, die de straf en het oordeel had verdiend, los gelaten.

Ieder mens die gelooft in het plaatsvervangend lijden, sterven en de opstanding van de Here Jezus mag a.h.w. ervaren wat Barabbas heeft ervaren. We mogen vrijuit gaan omdat een ander de straf voor ons heeft gedragen. De volkomen onschuldige Here Jezus stierf in de plaats van de volkomen schuldige Barabbas. Stelt u zich eens voor hoe Barabbas heeft gereageerd toen hij hoorde dat hij werd vrijgelaten? Hij zal onvoorstelbaar blij zijn geweest. Zijn wij ook zo blij omdat Iemand anders onze plaats heeft ingenomen zodat wij vrijuit mogen gaan? Is dit voor ons een  levens veranderende gebeurtenis geweest?

Barabbas werd vrijgelaten. Is hij naar Golgotha gegaan om te zien wat er met zijn Plaatsvervanger ging gebeuren? We weten het niet. Hij was vrij maar is later gestorven. Wij zijn voor eeuwig verlost door de Here Jezus. Hem zij alle dank en eer!

Het volk koos er voor om te roepen laat de schuldige Barabbas vrij, maar wat nog veel heerlijker is dat ook God Zelf er ook voor gekozen heeft de schuldige mens, ons dus, vrijuit te laten gaan!! Wat een onvoorstelbare en onverdiende genade is dat. Wat een verschrikkelijk hoge prijs, de allerhoogste prijs, was Hij bereid daarvoor te betalen. Want Zijn onschuldige Zoon stierf in onze plaats.

Het is goed om te proberen te beseffen wat het voor de Here Jezus moet hebben betekend toen Hij daar hing aan dat kruis. Hij was Zijn hele leven op aarde in contact geweest met Zijn Vader. Hij had hele nachten doorgebracht in gesprek met Zijn Vader. En nu hing Hij daar verlaten door iedereen en verlaten door Zijn God aan dat kruis, letterlijk verlaten door de hemel en de aarde. Niemand was er voor Hem. Wat zal dat Hem een pijn hebben gedaan, onbeschrijfelijk.

En dan God de Vader, die keek a.h.w. uit de hemel, zag Zijn geliefde Zoon daar hangen, lijden en sterven aan dat verschrikkelijke kruis. Zijn Vaderhart moet zijn gebroken toen Hij dat zag en toch greep Hij niet in. Hij koos voor de schuldige mensheid en daarom moest Zijn Zoon sterven. Wat een liefde en wat een barmhartigheid zien we daar op het kruis.

 

 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.