Deuteronomium 6 vers 1

Deut. 6:1 Dit nu is het gebod, dit zijn de inzettingen en verordeningen, die de HERE, uw God, bevolen heeft u te leren om die na te komen ………. 6 Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, 7 gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.

 

We leven in een bijzondere tijd, iedereen is druk. Druk met werken, sporten, feesten of op een andere wijze ontspannen.  TV programma’s moeten we gezien hebben anders kunnen we er niet over meepraten. Facebook moet regelmatig worden gecheckt anders zijn we niet op de hoogte van wat er gebeurt in onze vriendenkring. En de hele dag worden we bestookt met sms’jes, ping- of WhatsApp berichtjes.  We zijn druk met van alles en nog wat, onze agenda’s zijn vol, misschien wel te vol.

 

Met een te volle agenda komt het gebod, zoals boven dit artikel is geplaatst in gevaar. Misschien zegt u: “dat is een oudtestamentisch gebod”, dat klopt, maar in het nieuwe testament vinden we bijvoorbeeld dit vers: “Het woord van Christus wone rijkelijk in u”, Koll. 3:16. De strekking van dit laatste vers wijkt niet zo veel af van Deut. 6.

 

Een bekende uitspraak van Hosea is “Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis”, Hosea 4:6. Het vers gaat over Israël, maar is helaas ook heel goed toepasbaar op onze tijd. We weten allemaal van interviews op straat waar mensen wordt gevraagd naar de betekenis van Pasen, Hemelvaartsdag of Pinksteren. Men weet het niet meer en deze trend zet zich door ook in de christelijke kerk, zelfs daar is in toenemende mate weinig kennis van de Bijbel en dat is zorgelijk, zeer zorgelijk. We merken op de zondagschool en door andere gesprekken dat er weinig kennis is van de Bijbel.

 

Als we op zondag niet naar de dienst gaan, omdat we geen zin hebben, moe zijn of er een voorganger is die we niet zo graag horen spreken dan is het natuurlijk niet verwonderlijk als onze kinderen ook niet (meer) naar de dienst willen. Misschien moeten we onszelf dan eens onderzoeken want er is dan kennelijk iets mis gegaan in ons geestelijke leven. God sprak tot Bileam door een ezel!  Hij kan door iedere voorganger tot ons spreken. Waarom hebben we geen verlangen naar Gods Woord, we gaan toch niet voor de spreker?

 

Het volk Israël kreeg het gebod (!), geen vrijblijvend advies, de inzettingen te leren en na te komen. Ook het vers uit Koll. 3 staat in de gebiedende wijs, het is een opdracht het Woord van God te lezen, te overdenken en na te komen. Helaas geven steeds minder christenen prioriteit aan dit gebod, het gevolg is dat er een slap christendom ontstaat. Een christendom dat vooral leeft op gevoel i.p.v. op wat er geschreven staat.

 

Als we de Bijbel niet lezen en bestuderen en ook niet meer toepassen in ons leven dan kunnen we ook geen voorbeeld zijn voor onze kinderen. We kunnen hen niet dagelijks de christelijke levenswandel laten zien. In het Deut. 6 vers 7 gaat het om het voortdurend inprenten: thuis, onderweg, liggend en staand. Het ging om het leren, aanleren van Gods Woord om er vervolgens naar te kunnen leven. Het inprenten van Bijbelverzen  is zo belangrijk, want de geleerde verzen kunnen ons door de Heilige Geest in gedachten worden gebracht op moeilijke momenten. Juist op momenten dat we het nodig hebben.

 

Om te kunnen standhouden in deze moeilijke tijd is het van belang Gods Woord paraat te hebben. Toen de Here Jezus werd verzocht reageerde Hij ook met Gods Woord: “er staat geschreven”! Natuurlijk gaat het niet om verstandelijke kennis, die maakt nl, opgeblazen, maar zonder het Woord te lezen kan het ook ons leven niet veranderen.  Als we ons niet voeden met Gods Woord worden we ziek, onze ziel lijdt dan schade. Wat deze tijd nodig heeft zijn mensen die een levende relatie met de Here hebben, mensen die geheel anders zijn, omdat ze zich regelmatig voeden met gezond geestelijk voedsel. Mensen die vervolgens onder moeilijke omstandigheden staande blijven, omdat ze eerst hebben geknield  toen ze Gods Woord overdachten.

 

We verzorgen ons lichaam allemaal goed. Wat zou het zou mooi zijn als we ook onze ziel zo goed zouden verzorgen. Uiteindelijk is dat veel belangrijker dan ons lichaam! Als we onze ziel goed verzorgen dan zal dat impact hebben op ons gezin, onze familie, onze gemeente etc.

 

“ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat”, 3Johannes 1:12

 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.