God heeft alles in Zijn hand

God heeft alles in Zijn hand

 

De geschiedenis van Jozef, opgetekend in Genesis 37/50, is een bijzondere en troostrijke geschiedenis. Het gaat in het eerste deel (Gen. 37/40) over de vernedering van Jozef, het tweede deel (Gen. 41/50) behandelt de bijzondere verhoging van Jozef. De hele geschiedenis is natuurlijk een schitterende heen wijzing naar de Here Jezus, die werd verworpen door de mensen en die door God werd verhoogd, maar daar gaat het in dit artikel niet om.

In dit gedeelte zien we duidelijk, dat God alles in Zijn hand heeft. In het “grote” gebeuren (Farao was immers de machtigste heerser in die tijd) maar ook in individuele levens. Dat God alles in Zijn hand heeft weten we natuurlijk wel, maar het is goed om dit tot een echte geloofswerkelijkheid te maken. God is de Almachtige geloof ik dat echt? Als het antwoord ja is, dan hoef ik niet bang te zijn, zelfs niet in moeilijke situaties, zo leert de geschiedenis van Jozef ons.

Als we op een rijtje zetten wat er gebeurt én wat God ook allemaal ten goede gebruikt staan we verbaasd. Hoe is het mogelijk, maar bij God is alles mogelijk.  In Gods plannen worden Jacob, de broers, de karavaan Israëlieten, Potifar,  Potifar ’s vrouw, de overste van de lijfwachten in de gevangenis, de schenker en de bakker en de Farao door God gebruikt om tot Zijn doel met Jozef te komen.

Jozef vertrouwde al die jaren, hij was 17 (Gen 37:2) toen hij door zijn broers naar Jacob werd gezonden en hij was 30 toen hij onderkoning werd (Gen. 41:46), op God en God was met hem. Ook in de put en ook in de gevangenis. God zegende Jozef ook in de moeilijkheden.

Wat is dat heerlijk om te lezen, want de God van Jozef is ook onze, sterker nog: mijn God. En Hij is Dezelfde. (Hebr.13:8). Wat er ook gebeurt in ons leven, we mogen er  op vertrouwen dat Hij er van weet en dat Hij er een plan mee heeft, zelfs al begrijpen wij er niets van en zelfs al hadden wij zelf heel andere plannen.

Als we vertrouwen op God dat alle omstandigheden zullen meewerken ten goede (Rom. 8:28) , dan kan er ook in alle situaties in ons leven rust, Zijn vrede, in ons hart zijn. Onze vrede is nl. niet afhankelijk van de omstandigheden, maar is uitsluitend afhankelijk van Hem en Hij is altijd nabij. Weest in géén ding bezorgd! Waarom niet? De Heer is nabij (Fil. 4:6).

Jozef en zijn omgeving werden, toen hij in de gevangenis was, gezegend (Gen. 39:2/5). Dat is toch geweldig. Dat kan ook in onze levens. Als we in alle situaties van ons leven op Hem (blijven) vertrouwen kan Hij die situaties gebruiken om ons en onze omgeving (familie, vrienden, collega’s, buren etc.) te zegenen. God kan met een kromme stok rechte slagen slaan. Omdat Zijn gedachten hoger zijn dan onze gedachten ontgaat het ons soms/vaak wat de bedoeling van moeilijkheden is, maar Hij heeft een plan met ons leven en daar mogen we rustig op vertrouwen!

In het leven van de Here Jezus ging het net zo. Hij kwam om goed te doen, maar Hij werd verworpen, door de joden en de heidenen. Hij werd zelfs gekruisigd op die heuvel net buiten Jeruzalem. Maar wat, in onze ogen, een grote nederlaag was bleek op de 3e dag na Zijn kruisiging de grootste overwinning aller tijden te zijn. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten!

Een andere les die we kunnen leren uit de geschiedenis van Jozef is dat lijden in Gods Woord vaak vooraf gaat aan verheerlijking. Dat ging bijv. bij  Jozef, Mozes, Job, Paulus etc. zo, en ook bij de Here Jezus. Een onvoorstelbaar lijden ging vooraf aan Zijn verheerlijking.

Waarom we moeten lijden is een groot mysterie. Ook nu nog bijten filosofen hun tanden stuk op dit vraagstuk. Ik heb daar ook geen antwoord op, wel leer ik uit Gods Woord, dat God lijden vaak gebruikt om ons te vormen.

Christelijk leven is een tegennatuurlijk leven, zo moeten we sterven om ons  leven te kunnen behouden, zwak zijn om sterk te kunnen zijn, ons vernederen om verhoogd te worden. Dat soort zaken zit niet in onze oude natuur, het staat er zelfs haaks op. Ik denk dat God daarom lijden gebruikt om ons te doen beseffen, te leren dat we het niet van onszelf moeten verwachten maar uitsluitend van Hem! Ik sterk u, ook help ik u (Jes. 41:10) of De Here zal voor u strijden en gij zult stil zijn ( Ex. 14:14).

Lijden is niet fijn, het doet (soms vreselijk veel) pijn, maar het kan ons wel naar Hem dringen. Het is belangrijk dat we ons vastklemmen aan Hem en blijven vertrouwen op Hem als er moeilijkheden komen.

Wij mogen weten dat Hij altijd nabij is, ook in de moeilijkheden. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad want Gij zijt bij mij. Hij wil in de narigheid bij ons zijn en ons dan, op dát moment, de kracht geven om het te kunnen dragen. Kracht voor de pijn van die dag.  Het is goed te beseffen dat Hij altijd bij ons kan zijn omdat de Here Jezus volkomen alleen, dus zonder dat God er bij was, heeft geleden aan het kruis van Golgotha. (Mijn God, mijn God waarom hebt  Gij Mij verlaten). Dáárom hoeven wij nooit, nee nooit  alleen te zijn, we kunnen ons alleen voelen, maar Hij is er bij!

God wil ons zo graag dicht bij Hem hebben, lijden is een middel om ons dichter bij Hem te krijgen, zodat we mogen genieten van datgene wat Hij voor ons heeft bereid. Wij zijn vaak zo aarzelend, zo voorzichtig, zo vasthoudend aan dat wat we hebben i.p.v. op Hem te vertrouwen.

In Gen. 45:4 staat “komt toch naderbij”, dat geldt ook voor ons en ook wat staat in Gen. 45:9 “kom tot mij en draal niet”. Laten we onze terughoudendheid los laten en volkomen op Hem vertrouwen zodat Hij ons bij wijze van spreken het beste van het land kan geven (Gen. 45:18)!

Sta op, komt tot Hem, wat aarzelt u!

 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.