Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen

Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

Bovenstaande tekst uit de Efezebrief kennen veel christenen wel. Het is een indringende tekst. Gij geheel anders. Ben ik anders sinds ik Christus heb leren kennen? Leef ik anders, denk ik anders, doe ik anders, maak ik andere keuzes op alle terreinen van het leven dan in de tijd dat ik Hem niet kende?

Niet een beetje anders, maar gehéél anders, d.w.z. totaal anders dan vroeger, in alle opzichten anders. De vraag is of het in mijn en jouw/uw leven zichtbaar is? Het is daarom goed om jezelf heel eerlijk  af te vragen ben ik geheel anders?

Ikzelf constateer dat er nogal wat aan schort, in sommige dingen ben ik anders, maar geheel anders? Dat kan echt beter, sterker dat moet echt beter. Ons christenleven is tegenwoordig vaak zo flauw, zo zouteloos, het geeft te weinig smaak aan deze wereld.

Dat christenen anders ( niet beter, maar anders) horen te zijn is een voluit Bijbels thema. Als een wetgeleerde de Here Jezus in Lukas 10:25 de vraag stelt wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven (en wat is er belangrijker dan dat!!) dan krijgt hij een antwoord dat in twee delen uiteen valt: De Here uw God liefhebben én uw naaste als uzelf. De Here God liefhebben dat wil er bij ons wel in, maar onze naaste liefhebben als onszelf dat valt niet mee, maar dat is wel de uitwerking die er in de praktijk zou moeten komen omdat we de Here God boven alles liefhebben.

Of wat dacht u van deze tekst uit Titus 2:14 die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.  Door het offer van de Here Jezus zijn we vrijgemaakt van alle ongerechtigheid, dat is heerlijk, Hem zij alle dank daarvoor! Maar dan komt de praktijk: om voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken. Hier kunnen we onszelf weer de vraag stellen: ben ik volijverig, erg  ijverig in goede werken of leef ik meer voor mijzelf i.p.v. voor Hem?

Mattheüs 3:8 Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig. Ook deze tekst is duidelijk, als we zijn bekeerd moeten we vrucht voortbrengen die hiermee in overeenstemming is!  We zouden geheel anders moeten zijn dan mensen die Hem niet kennen.

Jacobus heeft het in zijn brief in 2:14 e.v. over dood geloof. “Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert, geloof te hebben als hij geen werken heeft?”.  Vs. 17 “Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. Dat is duidelijke taal, geloof en daaruit volgende goede werken, een waarachtig christelijk leven, horen onlosmakelijk bij elkaar. Als er geen werken uit het geloof zijn is het goed om jezelf af te vragen of je wel een echt geloof hebt. Heb je wel daadwerkelijk een ontmoeting met de opgestane Heer gehad waardoor je leven radicaal is veranderd?

Denk aan Paulus, die van een vervolger van de christenen een apostel werd na zijn ontmoeting met de Heer. Denk aan Abraham die alles achterliet toen God tot hem sprak en als het ware een nieuw leven begon. Denk aan de discipelen die hun netten lieten liggen en de Here Jezus volgden. Wat een veranderingen in hun leven na de ontmoeting met  de Here Jezus.

Gij geheel anders is een uitspraak die ook ons/mij tot serieus nadenken moet zetten. En als we constateren dat we niet zo erg anders zijn dan  moeten we hier ook wat mee. Terug naar Hem die we hebben leren kennen, ons falen belijden en ons sterken in Hem.

Want de reden dat we anders kunnen zijn ligt in Hem, gij geheel anders, (want) gij hebt Christus leren kennen. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Is dat zo leeft Christus in mij? Betrek ik Hem bij alles in mijn leven, laat ik mij daadwerkelijk leiden door Zijn Woord door te doen wat Hij zegt en te laten wat Hij verbiedt?

1 Corinthiërs 6:20 Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam. We zijn met de allerduurste prijs betaald, het offer van de Here Jezus, we zijn daardoor Zijn eigendom geworden en wat Hij van ons vraagt is dat we God verheerlijken met ons lichaam. Dat we God eren door te leven zoals Hij dat wil.

De Here Jezus was geheel anders, er is niemand geweest die geleefd heeft zoals Hij. Hij leefde in volkomen afhankelijkheid aan God en deed nooit iets buiten Zijn Vader om. Door Zijn leven, lijden en sterven heeft Hij God geëerd en grootgemaakt. Hij heeft een onvoorstelbare invloed gehad in talloze mensenlevens en God wil zo graag dat ook wij Hem in de praktijk laten zien aan onze ongelovige medemensen zodat ook zij een verlangen naar Hem gaan krijgen. “Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester”, Matth. 10:25. Dit zou ons dagelijkse doel moeten zijn: te leven, in Zijn kracht, de kracht van de Heilige Geest, zoals Hij geleefd heeft. Hij moet wassen, ik moet minder worden, dat is het geheim wat Johannes de Doper al kende.

Hieronder een stuk Engelse tekst wat ik ooit eens ergens ben tegen gekomen wat gaat over Zijn leven.  (Van een paar woorden heb ik de vertaling er tussenhaakjes bijgezet)

 

One solitary life

Here is a young man who was born in an obscure village, the child of a peasant (eenvoudige) woman. He worked in a carpenter’s shop until he was thirty, and then for three years he was an itinerant (rondreizend) preacher. He never wrote a book. He never held an office. He never owned a home. He never had a family. He did none of those things we usually associate with greatness. He had no credentials (referenties) but himself.

While he was still a young man, the tide of public opinions turned against him. His friends ran away. He was turned over to his enemies. He went through the mockery (hoon/spot) of a trial (rechtszaak). He was nailed to a cross between two thieves. While he was dying, his executioners gambled for the only piece of property he had on earth, and that was his coat. When he was dead, he was laid in a borrowed tomb through the pity of a friend. Twenty centuries have come and gone, and today he is the central figure of the human race, and the leader of the column of progress.

All the armies that ever marched, all the navies that ever sailed, all the parliaments that ever sat, all the kings that ever reigned, put together, have not affected the life of man upon this earth as that one solitary life.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.