De genade van God is verschenen

Titus 2:11 : "Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen..."

Wat een onvoorstelbaar heerlijke woorden staan er boven dit artikeltje. De genade van God is verschenen. God is de Bron van deze genade die is verschenen, het begint bij Hem en wat is die genade? Dat is dat er heil is gebracht voor alle mensen!  Zonder deze genade zouden we voor tijd en eeuwigheid verloren zijn, maar dankzij deze genade mogen we, als we onze zonden belijden en Jezus Christus aannemen als onze persoonlijke Verlosser eeuwig leven hebben.

Eeuwig verloren, verwijderd van Gods aangezicht of eeuwig in Zijn nabijheid in het licht. Een groter verschil is nauwelijks denkbaar. We mogen hier bij stilstaan omdat we binnenkort gedenken dat de Here Jezus Christus is verschenen. Hij was bereid de onvoorstelbare heerlijkheid waarin Hij was te verlaten en om als Mens te verschijnen op deze aarde om heil, d.w.z. herstel, genezing te brengen voor alle mensen.

Door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva kwam er scheiding tussen God en de mensheid, door de gehoorzaamheid van de Here Jezus Christus, gehoorzaamheid tot aan de dood aan het kruis, mogen we weten dat deze scheiding is opgeheven, weggedaan. Omdat Hij in onze plaats leed aan dat ruw houten kruis in Jeruzalem. Onze, mijn, zonden werden op Hem gelegd, op Hem de volkomen Reine en volkomen Onschuldige.  Hij is gekomen om als Mens onze plaats in te nemen en de straf van God die wij hadden verdiend te dragen, zodat wij en dat is genade, vrij uit mogen gaan als we persoonlijk geloven dat Hij dat voor ons heeft gedaan. Wat een heil, wat een Heiland die ons dat heeft aangebracht.

Hij was volkomen gehoorzaam en dáárom is Hij uitermate verhoogd. God de Vader is door Zijn gehoorzaamheid zo enorm geëerd (dit in tegenstelling tot de ongehoorzaamheid van de eerste mens, waardoor God werd onteerd) dat Hij nu ‘mag zitten aan Gods rechterhand boven alle macht en gezag. In het gedeelte in Fil. 2. waar gesproken wordt over Zijn gehoorzaamheid wordt helemaal niet gesproken over zonden of zonden of onze verzoening. Zijn volkomen gehoorzaamheid heeft God uitermate verhoogd en dáárom is de Here Jezus nu gezeten aan Gods rechterhand. Onze verzoening met God is belangrijk, maar de verheerlijking van de Vader door Hem is belangrijker.

Dat we in deze dagen waarin we gedenken dat Hij Mens is geworden ook bij dit laatste aspect van Zijn gehoorzaamheid zullen stilstaan.  

 

 

 

 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.