God spreekt nog steeds tot degenen die tijd hebben om te luisteren

God spreekt nog steeds tot degenen die tijd hebben om te luisteren

Iedereen is tegenwoordig druk. De agenda’s zijn vol, er wordt gewerkt,  gesport, huishouden gedaan, gehobbyd en daar tussen door worden Facebook /Twitter gecheckt en worden de whats app berichten en e-mails  gelezen en beantwoord. Veelal gaan deze bericht nergens over, maar dat maakt ons niets uit.

Via Smartphone, Internet en tv worden we voortdurend geïnformeerd over ontwikkelingen in de buurt of aan de andere kant van de wereld. Geen wonder dat we druk zijn, want er zijn tal van zaken die ons bezig kunnen houden nog niet eens benoemd!

Gods Woord lezen, overdenken en naslaan  is altijd zegenrijk. Hij wil tot ons spreken maar dan moeten we wel tijd hebben, misschien kan ik beter zeggen tijd nemen om naar Hem te luisteren. Is het eigenlijk niet bijzonder dat we moeiteloos  naar een film van pakweg 2 uur lengte kunnen kijken, maar dat het ons al moeite kost om 5 minuten geconcentreerd de Bijbel te lezen?  

We missen veel zegen als we Zijn woord gesloten laten. Zijn Woord openbaart Zijn plannen met deze wereld en maakt ons bovenal bekend met God Zelf. Het openen van Uw Woord verspreidt licht staat in de psalmen, jammer dat in zijn algemeenheid Zijn woord zo weinig wordt geopend en er als gevolg daarvan ook weinig licht wordt verspreid.

Het openen van Zijn Woord geeft ons licht op ons pad, zodat we weten welke weg we in stil vertrouwen achter Hem mogen aangaan. Hij kan op vele manieren tot ons spreken, maar dan moet onze antenne wel op Hem zijn afgestemd en niet worden overstemd door allerlei  andere “geluiden” zoals hierboven genoemd.

Zijn Woord kan ons ook troosten op momenten dat we het moeilijk hebben. Dan kunnen we ervaren dat Zijn Woord levend en krachtig is!

Het onderzoeken van Gods Woord kan rijke buit opleveren, ook dat staat in de psalmen. Het is geen materiele buit, maar geestelijke buit. Eigenlijk is die buit veel kostbaarder, want dat kan niemand ons afnemen en het geeft ons meer zicht op Hem en het maakt Zijn Woord echt een  levend Woord.

Zo’n schat ontdekken doet ons hart sneller kloppen en  Hij wordt ons dan dierbaarder. Het zorgt voor verlangen naar meer, meer van Zijn Woord, meer van Hem.

Ook in onze tijd spreekt God, met name door Zijn Woord.  Zijn Heilige Geest maakt dit Woord levend aan en in onze harten. Het tot ons nemen van Zijn Woord is als zaad dat we in ons opnemen en dat van binnenuit  gaat groeien. Ons denken verandert en daardoor ook ons handelen, we kunnen milder worden en meer vergevingsgezind. We gaan immers  meer op Hem lijken, dat is een natuurlijk proces wat Hij in ons uitwerkt als we ons naar Hem uitstrekken en gehoorzamen.

Beseffen we wel wat het is dat de Koning der koningen en de Here der Heren heel  persoonlijk tot ons wil spreken en belangstelling voor ons heeft? Dat Hij een plan heeft met uw/jouw en mijn leven en dat Hij omgang met ons wil hebben? Dat Hij Zichzelf wil openbaren aan ons? De Vader zoekt naar mensen die Hem aanbidden, mensen bij wie het  verlangen naar Hem uitgaat. Hij wil als het ware van hart tot hart contact met ons. Hij sprak met Mozes van Aangezicht tot aangezicht, zo tastbaar en concreet wil Hij met ons omgaan.

Het spreken van God kan op vele manieren (zie ook Hebr. 1, waar staat dat Hij vele malen en op vele wijzen gesproken heeft). Dat was toen, maar dat kan ook nu in onze tijd. We kunnen Hem zien in de natuur, van het allerkleinste tot het onvoorstelbaar  grootste als we denken aan de gigantische uitgestrektheid van het heelal, het is alles door Hem geschapen. Hij sprak en het was er! Hij spreekt ook door ons geweten, tenminste als we dat niet hebben dichtgeschroeid. We kennen allemaal die stem van binnen die spreekt als we iets doen wat strijdig is met Zijn Woord. Hij kan door boeken spreken of door andere mensen. Vele malen en op heel veel verschillende manieren spreekt Hij tot ons. De vraag is of we het zien, oppakken  en of we tijd voor Hem nemen. Tot slot iets over het spreken van God, ik kwam dit ooit eens ergens tegen.

God spreekt:

 

De man fluisterde: God, spreek tot me.

En een leeuwerik begon te zingen.

Maar de man hoorde het niet.

Dus de man riep: God spreek tot me.

En er kwam onweer en weerlicht in de lucht.

Maar de man luisterde niet.

De man keek rond en zei: God, ik wil U zien.

En er verscheen een stralende ster aan de nachtelijke hemel.

Maar de man zag het niet.

En de man schreeuwde: God, laat me een wonder zien.

En een nieuw leven werd geboren.

Maar de man merkte het niet op.

Daarom riep de man wanhopig: God, raak me aan, opdat ik weet dat u bestaat.

Waarop God zich uitstrekte en de man aanraakte.

Maar de man wuifde de vlinder weg en liep verder.

 

Wanneer je in de put zit, omdat je niet hebt gekregen wat je had verwacht, blijf dan rustig en wees toch gelukkig. Misschien heeft God wel iets veel beters voor jou in petto……

 

 

 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.