Dag aan dag draagt Hij ons

Dag aan dag draagt Hij ons, Ps. 68:20

Een prachtige tekst, goed om eens over na te denken!

Dag aan dag, dat spreekt in de eerste plaats van de trouw van God, elke dag weer draagt Hij ons. God is getrouw Zijn plannen falen niet zingen we wel eens. De Here Jezus wordt de getrouwe Getuige genoemd, ook hierin komt Zijn trouw naar voren. Hij die een goed werk in u is begonnen zal het ook voleindigen, ook dit vers spreekt van de trouw van God. Maar het wordt ook heel rechtstreeks gezegd in Zijn woord, bijv. Ex. 34:6 “God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw”.  Het is zelfs zo, dat als wij ontrouw zijn, Hij getrouw blijft, 2Tim. 2:13. Wat heerlijk te mogen weten en ervaren dat God getrouw is!

Dag aan dag spreekt ook van Zijn liefde voor ons, elke dag wil Hij ons dragen, omdat Hij van ons houdt. Zijn hart verlangt naar ons. In het paradijs verloor Hij Adam en Eva (en daarmee de mensheid) door hun zonde, maar Hij heeft alles in het werk gesteld om ons weer terug te krijgen aan Zijn hart. Het aller kostbaarste wat Hij had, Zijn Zoon de Here Jezus, heeft Hij voor ons laten sterven aan dat kruis zodat Hij ons dag aan dag dicht aan Zijn hart zou kunnen dragen en liefhebben.

Dag aan dag spreekt van Zijn geduld. Wij zijn niet altijd de makkelijkste mensen om mee om te gaan, ik althans niet. Maar Hij is onvoorstelbaar geduldig. Van het volk Israël staat geschreven dat Hij hen “heel de weg (40 jaar in de woestijn) gedragen heeft. Deut. 1:31. Van datzelfde volk en diezelfde periode lezen we in Hand. 13:18 dat Hij 40 jaar in de woestijn hun eigenaardigheden verdragen heeft. Wat een geduld, wat een liefde van God voor Israël en voor ons, voor mij! We hebben allemaal onze eigen aardigheden en eigen wijsheden die niet altijd sporen met Gods Woord. Het is goed te beseffen dat Hij ons soms draagt én verdraagt.

Verder wil Dag aan dag zeggen dat hij altijd aanwezigheid is, elke dag wil Hij ons dragen. Hij is een God van nabijheid. Immanuel is Zijn naam. Toen we tot geloof kwamen kwam Hij in ons wonen, voor altijd. Dat is geweldig om te mogen weten, want dat betekent dat Hij altijd nabij is in elke situatie van ons leven! Heerlijk toch om vanuit dat besef te mogen leven!

Hij draagt ons, dat is ook zo mooi. De gemeente is gebouwd op de Rots, Jezus Christus, de gemeente wordt door Hem gedragen en Hij draagt elke individuele gelovige, elke dag dus. altijd. Het is zo belangrijk om dat te beseffen, Híj draagt ons. Wat wil dat zeggen?

Het spreekt in de eerste plaats van Zijn zorgzaamheid. Hij wil ons dragen dwars door alle omstandigheden van het leven. Hij wil voor ons zorgen, maar willen wij ons door Hem laten dragen of staan we liever op eigen benen? Zijn we bereid in Hem te blijven zoals de wijnstok in de rank blijft, zijn we bereid ons door Hem te laten dragen?

Het dragen spreekt ook van Zijn bescherming. Toen we vroeger met de kinderen gingen wandelen droegen we hen wel eens als het steil of gevaarlijk was. We wilden onze kinderen behoeden voor gevaar. Daarom draagt Hij ons, Hij wil ons beschermen. Bij Hem zijn we volkomen veilig. Bij Hem hoeven we ook niet bang te zijn. Er was eens een groep mensen die een grot bezocht. Het was een gezellig gepraat totdat het licht uitviel, ineens was het stil alleen een klein meisje kletste rustig door. Toen het licht even later weer aan ging en iedereen weer met elkaar in gesprek ging vroeg de vader van het meisje was jij niet bang in het donker? Nee zei het meisje, want jij hield mij toch vast. Zo mag het in ons leven als gelovigen zijn, we hoeven niet bang te zijn, want Hij draagt ons en beschermt ons. Het zou zo maar kunnen als dat meisje jaren later in eenzelfde situatie in zo’n grot ook stil was geworden.  Dat is nl. ons probleem als christenen, we verliezen soms ons kinderlijke geloof als we ouder worden. We worden echter door Gods Woord opgeroepen te worden als de kinderen en een vast vertrouwen op onze Vader te hebben.

Een vader draagt zijn kind als het moe is, zodat het kan rusten. Dat is precies wat onze God ook wil doen met Zijn kinderen. We worden zelfs uitgenodigd om tot Hem te komen als we vermoeid en belast zijn: Mattheüs 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; Heerlijk dat we zo’n Vader hebben aan wie we onze vermoeidheid en onze lasten mogen geven. Hij wil het van ons overnemen en ons Zijn rust geven. Dat is een rust die alle verstand te boven gaat.

Zoals een vader zijn kind draagt zo heeft de Here Israël gedragen al die 40 jaren (Deut. 1). Als je je een man voorstelt die zijn kind draagt dan spreekt dat van liefde en geborgenheid. Veilig in de armen van Vader. Veilig voor gevaren, dicht aan Zijn hart. Een vader praat dan natuurlijk met Zijn kind, dat spreekt van de gemeenschap die we met onze Vader mogen hebben.  Het zijn dan Zijn eeuwige armen die onder ons zijn, wat zouden we nog meer wensen?

Tot slot. Wie is het die ons draagt? Dat is de Here Zelf. De Allerhoogste, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Hij voor wie de hemel een troon is en de aarde een voetbank voor Zijn voeten. (Hand. 7:49). Deze onvoorstelbaar grote God wil ons heel persoonlijk dag aan dag dragen!

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.