Onwaardig

Als u zich onwaardig voelt, bent u in goed gezelschap:

 

Mozes stotterde.
Davids harnas paste niet.
Johannes Marcus werd afgewezen door Paulus.
Timotheus had maagklachten.
Hosea’s vrouw was een prostituee.
Amos’ enige opleiding was in de vijgenkwekerij.
Jacob was een leugenaar.
David had een buitenechtelijke verhouding.
Salomo was te rijk.
Jezus was te arm.
Abraham was te oud.
David was te jong.
Petrus was bang voor de dood.
Lazarus was dood.
Naomi was een weduwe
Paulus was een moordenaar.
Mozes ook.
Jona vluchtte voor God.
Mirjam roddelde.
Gideon en Tomas twijfelden allebei.
Elia was opgebrand.
Marta was een tobber
Noach werd dronken.
Heb ik al gezegd dat Mozes een driftkop was?
Net als Petrus – en een heleboel anderen.

 

Maar bij God hoef je niet op sollicitatiegesprek. Hij heeft geen strikt personeelsbeleid, want Hij is onze Vader. Hij kijkt niet naar geldelijk gewin of verlies. Hij is niet bevooroordeeld of partijdig, oordeelt niet, misgunt ons niets, is niet doof voor ons roepen, niet blind voor onze nood. Hoe we ook zijn, bij God zijn we meer dan welkom!

 

Anoniem.

 

Indien we onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.  1 Johannes 1:9

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.