De gemeente

Christus gebruikt Zijn lichaam

 

Christus verlangt ernaar te werken in deze wereld door middel van Zijn lichaam, de gemeente.
Hij verkiest geen andere handen, dan mensenhanden, om Zijn werk hier op aarde te doen.
Hij verkiest geen andere voeten, dan mensenvoeten, om mensen op Zijn weg te brengen.
Hij verkiest geen andere lippen, dan mensenlippen, om mensen van Zijn geboorte, dood en opstanding te vertellen.
Hij verkiest geen andere hulp, dan onze hulp, om mensen aan Zijn zijde te brengen.
Wij zijn de enige Bijbel, die de wereld nog leest.
Wij zijn voor de zondaars het Evangelie; voor spotters de geloofsbelijdenis.
Geroepen om een geur van Christus te zijn in deze wereld.
Wij zijn Gods laatste boodschap in woorden en daden opgeschreven.
We worden er stil van; het verwondert ons.
Dat God óns, kleine mensenkinderen, zó wil gebruiken in Zijn dienst.
Hij zegt ons: “Zie Ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te oogsten”.
Hij roept ons om arbeiders te zijn in Zijn oogst.
Hij schenkt ons Zijn ontferming en bewogenheid.
Hij schenkt ons de krachtige bijstand van Zijn Heilige Geest.

 

Bron: “Geloven gaat verder” door Ds. H, Esbach, uitgave IBB.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.