Negatieve dingen

Voor alle negatieve dingen die we tegen onszelf zeggen heeft God een positief antwoord.

 

U zegt: Het is onmogelijk.   God zegt: Alle dingen zijn mogelijk (Luk. 18:27)
U zegt: Ik ben te moe.  God zegt: Ik zal u rust geven (Matth. 11:28/30)
U zegt: Niemand houdt van mij.  God zegt: Ik heb u lief (Joh. 3:16, 13:34)
U zegt: Ik kan niet verder.  God zegt: Mijn genade is u genoeg ((2Kor. 12:9, Ps. 91:15)
U zegt: Ik kom er niet meer uit.  God zegt: Ik zal uw stappen leiden (Spr. 3:5)
U zegt: Ik kan dit niet.  God zegt: U kunt alle dingen (Spr. 4:13)
U zegt: Ik ben er niet toe in staat. God zegt: God zegt: Je bent er wel toe in staat (2Kor. 9:8)  
U zegt: Het is het niet waard.  God zegt: Het is het wel waard (Rom. 8:28)
U zegt: Ik kan mezelf niet vergeven. God zegt: Ik vergeef jou (1Joh. 1:9, Rom. 8:1)
U zegt: Ik red het niet.  God zegt: Ik zal in al uw behoeften voorzien (Fill. 4:19)
U zegt: Ik ben bang.   God zegt: Ik heb u niet een geest van vreesachtigheid gegeven. (2Tim. 1:7)
U zegt: Ik voel me bezorgd en gefrustreerd. God zegt: Werp al je zorgen op Mij (1Pet. 5:7)
U zegt: Ik heb niet genoeg geloof God zegt: Ik heb iedereen een mate van geloof gegeven (Rom. 12:3)
U zegt: Ik ben niet verstandig genoeg. God zegt: Ik zal je wijsheid geven (1Kor. 1:30)
U zegt: Ik voel me alleen.  God zegt: Ik zal je nooit begeven of verlaten (Hebr. 13:5) 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.