Goede voornemens

Goede voornemens

 

Mijn verlangen is ….

 

Zoals Paulus : te vergeten wat achter mij ligt, en me uit te strekken naar wat voor me ligt.

 

Zoals David : mijn ogen op te heffen naar de bergen, vanwaar mijn hulp zal komen.

 

Zoals Abraham : te vertrouwen op mijn God.

 

Zoals Henoch : in dagelijkse gemeenschap te leven met mijn hemelse Vader.

 

Zoals Josafat : mijn hart erop te richten God te zoeken.

 

Zoals Mozes : liever verdrukking te lijden dan tijdelijk van de zonde te genieten.

 

Zoals Kaleb (en Jozua) : te weigeren ontmoedigd te worden door de overmacht van de vijand.

 

Zoals Jozef : mij af te wenden van alle verleidingen die op me afkomen.

 

Zoals Gideon : door te gaan ook al heb ik maar weinig vrienden meer aan mijn zijde.

 

Zoals Aäron (en Hur) onze geestelijke leiders overeind te houden door voorbede en steun.

 

Zoals Andreas : te proberen een ander tot Christus te leiden.

 

Zoals Stefanus : een geest van vergeving te betonen aan allen die mij kwaad doen.

 

….waarbij ik heel goed weet dat ik dit alles nooit in eigen kracht kan bereiken, en dus wil ik vertrouwen op Christus, want … IK VERMAG ALLE DINGEN IN HEM DIE MIJ KRACHT GEEFT (Fill. 4:13)

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.