Mijn Heiland


Mijn Heiland

 

Hij, Die het Brood des levens is,
begon Zijn dienst met honger.

 

Hij, Die het Water des levens is,
Moest aan het einde van Zijn leven uitroepen: Mij dorst.

 

De Zoon des mensen heeft als Mens honger gekend,
maar als God duizenden van voedsel voorzien.

 

Hij is vermoeid geweest – en Hij is onze Rust

 

Hij is beangst geweest  - en Hij is onze Vrede

 

Hij werd ervan beschuldigd een boze geest te hebben,
maar Zelf heeft Hij boze geesten uitgedreven.

 

Hij bad – en Hij verhoort de gebeden.

 

Hij weende – en Hij wist de tranen van onze ogen af.

 

Hij is verkocht voor dertig zilverlingen –
En Hij koopt ons vrij.

 

Hij werd als Lam ter slachting geleid
en toch is Hij de Goede Herder.

 

Hij heeft Zijn ziel uitgestort in de dood,
En heeft juist door Zijn dood tenietgedaan degene,
die de macht had over de dood, dat is de duivel.

 


Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de
kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en
heerlijkheid, en dankzegging! (Openbaring 5:12)

 

 

 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.