Zingen

Zingen in de nacht
(Ps. 42:9b, Hand. 26:25)

 

Heer Jezus, als ‘k in deze smart
niet rustte aan Uw liefd’rijk hart,
dan was het leed mijn ziel te groot
en zag ‘k geen uitkomst in de nood.

 

Maar nu, mijn Heiland en mijn Heer,
buig ik mij aan Uw voeten neer
en ‘k uit, hoewel U alles weet,
aan U mijn smart, mijn strijd en leed.

 

Bij U is rust, U bent mijn kracht.
U leert mij zingen in de nacht.
Ja, zelfs in dit zo groot verdriet
zing ‘k toch : ‘U bent mijn kracht, mijn lied”.

 

En spoedig, op volmaakte toon,
klinkt daar mijn zang zo wonderschoon,
als ik na alle leed en pijn
bij U in heerlijkheid zal zijn.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.