Pinksteren 2016Indien wij door de Geest leven,
laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Pinksteren
is altijd weer mooi om over na te denken. Pinksteren is cruciaal in het leven
van een christen. Zonder de Heilige Geest, waarvan we gedenken dat deze met
Pinksteren is uitgestort, zouden we géén nieuw leven hebben én zouden we dat
nieuwe leven niet kunnen uitleven in de praktijk van alle dag.


We
hebben leven, volkomen nieuw leven, gekregen door de Heilige Geest. De Geest is
in ons komen wonen op het moment van onze wedergeboorte, toen we tot geloof
kwamen. Ef. 1:13. We werden als het ware van Boven geboren, uit een nieuwe
Bron. Dit is totaal anders dan ons oude, natuurlijke leven. Het leven wat we
hebben ontvangen bij onze geboorte. Daarom schrijft Paulus dan ook dat
christenen geheel anders horen te zijn. Niet een beetje anders, maar geheel
anders, want ze behoren Christus toe en dat beïnvloedt, als het goed is, hun
hele leven. 


In
het OT is een mooi voorbeeld vermeld van twee gelovigen,  Abraham en Lot. Abraham groeide in zijn leven
naar God toe, Lot was veel meer een vleselijk gelovige. Dat wil zeggen, wél een
gelovige, maar een gelovige die zich liet leiden door zijn natuurlijke
verlangens en begeerten, dus door zijn “vlees”, zoals dat in Gods woord wordt
genoemd.  De naam Lot betekent: sluier.
Zo was zijn leven, a.h.w. gesluierd. Hij was een gelovige, maar dit was nogal
verborgen achter zijn sluier.


Een
paar voorbeelden die de verschillen tussen beiden duidelijk maken:


 1. Abraham
  woonde in tenten (hij had besef van een tijdelijke woonplaats op aarde),
  Lot woonde bij en later in de zondige stad Sodom. Hij voelde zich volkomen
  thuis in deze wereld.

 2. Abraham
  leefde in tenten buiten de stad (spreekt van afzondering/heiliging) Lot
  zocht de stad Sodom en daarmee de  zonde
  juist op.

 3. Lot
  koos uit wat “voor ogen” was (Gen. 13:10), hij werd beheerst door zijn begeerte.
  Abraham vertrouwde op God en liet de keuze aan Lot over.

 4. van
  Abraham lezen we dat hij offers bracht,  hij verlangde naar het contact met God. bij
  Lot lezen we hier geen enkele keer van.
Van
Lot lezen we dat hij door zijn schoonzonen niet serieus werd genomen toen het
er op aan kwam (Gen. 19:14 ), hij was als iemand die “schertste” . Dit laatste punt
typeert hoe het leven van Lot er uit zag, nl niet anders dan bij ongelovigen.
Toen hij over cruciale geloofszaken sprak werd hij door zijn naaste familie
niet serieus genomen. Dit is in- en in triest, maar wat Lot had gezaaid dat
oogstte hij. 


Als
we als christen denken en handelen als een ongelovige, dan wordt dat elke dag
zichtbaar. Dan kunnen we op zondag wel naar de dienst gaan, maar daar prikt de
buitenwacht makkelijk door heen en vindt men ons als we over geloofszaken
spreken als iemand die “schertst”, een grapje maakt.


De
vraag die dan rijst is: lijk ik op Abraham of lijk ik op Lot, het is een
belangrijke vraag! Het is goed om jezelf te onderzoeken,  het gaat er om dat het leven van Christus,
net als bij Abraham,  in ons gestalte
krijgt.


En
dit leven van Christus kan alleen groeien als we ons laten leiden door de
Heilige Geest i.p.v. door ons vlees, onze eigen verlangens. Dagelijks maken we
keuzes is het dan: wat wil ik of is het wat wil Christus? Wat zou Hij er van
vinden als ik dit zou doen of zeggen of als ik nu zwijg,  of houden we hier geen rekening mee?


Laten
we door de Geest het spoor houden staat boven dit artikeltje. Laten wij,
het is een oproep aan ons om dit te doen. Uw 
Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Gods Geest en
Gods Woord willen ons, stap voor stap, leiden op onze levensweg. Alleen met de
hulp van Zijn Geest en Woord zijn we in staat het spoor te houden, d.w.z. de
weg te gaan die Hij voor ons heeft bereid. Zoals we behouden zijn geworden,
door onze zonden te belijden, het faillissement over ons leven te erkennen en
Hem toe te laten als onze Heiland en Heer, alleen zó kunnen we ook dagelijks
léven als christen. Als ik zwak ben, dán ben ik sterk. Omdat Hij dan door en in
mij werkt. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij!

Afwijken, door ongehoorzaamheid en eigen kracht,  is mogelijk, maar is niet verstandig want dan
missen we het doel wat Hij heeft bereid voor ons, dan missen we Zijn zegen. We
zijn geschapen als mensen met een vrije keuze, vrij om te kiezen onze eigen weg
te gaan en vrij om te kiezen om door de Heilige Geest het juiste spoor te
houden. Het spoor dat leidt naar een Godvruchtig en gezegend leven.  Dan zal de vrucht van de Heilige Geest in ons
openbaar worden, met andere woorden dán zijn we geheel anders en dan,  alleen dan, wordt het leven van Christus in
ons openbaar.
Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.