Een zwaard en een oor

De geschiedenis van Petrus, die in de hof van Getsemane met zijn zwaard het rechteroor van Malchus de slaaf van de hogepriester sloeg, is tamelijk bekend. We vinden deze geschiedenis in alle vier de evangeliën. De daad van Petrus is niet voor niets vermeld, ook wij kunnen hier een les uit trekken.


 


In de Bijbel wordt het Woord van God vergeleken met een zwaard, zie bijv. Ef. 6:17 “en het zwaard des Geestes, dat is het Woord van God” of Hebr. 4:12 “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard”.


 


Het is niet zo vreemd dat de Bijbel met een zwaard wordt vergeleken, want het Woord is een middel om mee ten strijde te trekken of om ons mee te verdedigen, maar dan wel op de goede wijze! Het Woord is krachtig en levend, daarom is het zo belangrijk dat het Woord wordt verkondigd binnen én buiten de gemeente. Gods Geest kan Zijn Woord levend maken aan mensenharten, waardoor hun hart brandend kan worden voor de Heer. Voor het eerst of opnieuw!


 


Het Woord kan dienen om ons te beschermen tegen aanvallen van de boze. Zo verdedigde de Here Jezus Zich tegen aanvallen met de woorden “er staat geschreven”. Dan is Gods Woord eveneens levend en krachtig en kunnen wij het toepassen om  verzoekingen te weerleggen. Als wij worden aangevallen, bijvoorbeeld als we twijfelen over onze behoudenis, is het goed om te gaan staan op de beloftes uit Gods Woord die zeggen dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn. (Rom. 8:1) Of als we ons eenzaam voelen kunnen we teksten te lezen die beloven dat Hij altijd nabij is, Zijn naam is immers Immanuel, God met ons! Dit kan de rust in ons hart doen weerkeren. Ons gevoel wisselt regelmatig, maar Zijn Woord is onveranderlijk.


 


We kunnen, en dan kom ik terug op Petrus die een slaaf met zijn zwaard het oor afhakte, Gods Woord ook verkeerd gebruiken. Zo verbaas ik me met enige regelmaat over ingezonden brieven in bijvoorbeeld de Visie of andere christelijke bladen.  De inzenders brengen soms een terecht punt in, zelfs volkomen Bijbels,  maar doen dit op een genadeloze wijze. Dit lijkt bij wijze van spreken op het afhakken van het oor. Degene wiens oor wordt afgehakt, soms zelfs met Bijbelteksten erbij, zou wel eens nooit meer willen luisteren zo liefdeloos, althans zo komt het op mij over, worden mensen terechtgezet.


 


Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Het is altijd goed te beseffen wie we zelf zijn en wat we waren. De waarheid wordt soms ongezouten gebracht, het is echter van belang te beseffen dat genade en waarheid door Hem zijn gekomen, Joh. 1:17. Genade staat hier voor op, dat moeten we ons realiseren als we iemand de waarheid zeggen. We dienen te bedenken hoe genadig God ons, mij is geweest en in dát besef kunnen we dan een ander aanspreken. Het is voortdurend van belang dat we ons realiseren dat als we (menen te) staan, toe moeten zien dat we niet vallen bijvoorbeeld omdat we wel de waarheid vertellen, maar dat niet op een genadige en liefdevolle wijze doen.


 


Gal. 6 vers 1 kan ons eveneens helpen als we het Woord als een zwaard willen gebruiken en we de genade uit het oog dreigen te verliezen: “Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.” Hier gaat het over het terecht wijzen in een geest van zachtmoedigheid door een geestelijk iemand, dus door iemand die zich laat leiden door Gods Geest. Het gaat er om iemand terecht te wijzen, terecht wijzen wil hier zeggen “op de juiste plek” brengen. Er is iets fout gegaan en door op een  liefdevolle wijze het gesprek aan te gaan kan iemand worden gecorrigeerd en als het ware weer op de juiste plek worden gebracht. Het kan ons allemaal overkomen dat we in een vlaag van boosheid iets doen of zeggen waar we een ander mee kwetsen, dan is het goed (maar op het moment zelf niet altijd prettig) als iemand anders ons daarop op een correcte wijze attendeert.


 


Gelukkig is het mogelijk, als we toch iemand met Gods Woord het oor hebben afgehakt, dat de Here Jezus deze persoon “geneest” zoals in de geschiedenis met Petrus, maar dit mag natuurlijk nooit een reden zijn om iemand dan maar eens stevig aan te pakken! Hij is in staat, om zelfs ondanks onze fouten, te herstellen. Gelukkig maar!


 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.