Ik ben de goede HerderIk ben de goede Herder, Johannes 10 Er zijn kennelijk ook slechte herders, dat is het eerste wat
opvalt bij het lezen van deze tekst..Er zijn veel herders maar er is slechts
één goede Herder: Jezus Christus. In Ezechiël 34 wordt gesproken over slechte herders, als we
dit hoofdstuk lezen krijgen we een beeld van deze slechte herders, en daardoor
kunnen ons ook een beeld vormen van de goede Herder. De goede Herder handelt
namelijk precies tegenovergesteld aan de slechte herders. Een kenmerk van slechte herders is, dat zij zichzelf weiden. Ze zijn bezig met
zaken waarvan ze zelf beter worden, ook al gaat dit ten koste van de
schapen……  Ze hebben zelfs geen oog voor
de kudde: “maar de schapen weidt gij niet”, Ez. 34: 3. De schapen worden niet geweid door deze herders, een goede
herder zorgt echter wel voor zijn schapen. Hij brengt ze naar grazige weiden
waar ze zich kunnen voeden met gezond en gevarieerd voedsel. Hij zorgt dat ze tijdig
te drinken krijgen, hij heeft aandacht voor het zwakke schaap en verzorgt dit
of draagt het als het vermoeid is naar de schaapskooi. Een goede herder reinigt
wonden en giet olie op de wonden, zodat deze kunnen genezen. Hij waakt over
zijn kudde en zorgt dat er geen schapen afdwalen, waardoor ze ten prooi kunnen vallen
aan wilde dieren. Hij houdt zijn kudde bij elkaar en hij doet zijn werk met
liefde. De herders waar in Ezechiël 34 over wordt gesproken waren de
leidslieden van het volk Israel, maar ze heersten met hardheid en geweldenarij
(vs. 4). Wij weten dat het volk Israel als gevolg van het slechte herderschap
van deze herders is verstrooid. Deze leidslieden liepen immers voorop toen de
enige goede Herder tot Zijn volk kwam, met name zij riepen: “kruisig Hem,
kruisig Hem” en dat heeft men gedaan…… Uit Ezechiël 34 maken we op dat de situatie niet zo zal
blijven, want God heeft een plan met Zijn volk! Hij zal Zelf een einde maken
aan het herderschap van deze slechte herders, vs. 10. Er zal een moment komen
waarop Hijzelf zal omzien naar Zijn kudde, hen zal bijeenvergaderen en ze zal
redden.

Wanneer zal dat plaatsvinden? Dat begint op de dag van wolken en duisternis,
vs. 12  Daarmee wordt de dag des Heren
bedoeld, zie Joël 2 vers 1 en 2 en Sefanja 1 vers 14. Dat zal een zware tijd
zijn voor het volk van Israel, de tijd van de grote verdrukking die over deze
aarde zal komen. Op veel plaatsen in de Bijbel wordt deze dag aangeduid met
termen als “geducht”, “vreselijk” etc., het is een dag van toorn en oordeel. In onze tijd zijn, met name sinds 1948, al veel joodse
mensen teruggekeerd naar Israel, maar op die dag zal er een ware uittocht
plaatsvinden uit alle landen en uit de volken. Hij Zelf zal Zijn volk
verzamelen in hun eigen land, Ez. 34:13. Daarna zal Hij ze weiden op de bergen
van Israel. Zijn knecht David, de Here Jezus, de meerdere van David, zal hen
weiden en Hij zal een verbond des vredes met hen sluiten. Dán zal Hij hun goede
Herder zijn en zullen ze in vrede en veilig wonen in het land Israel gedurende het
vrederijk. Hij zal dan als Vorst of Koning (vers 24) regeren vanuit Jeruzalem.
Het zal een tijd zijn van ongekende zegen en voorspoed, vers 25 e.v.) De tekst: “Ik ben de goede Herder” kennen we uit Johannes
10. Als we Johannes 9 lezen begrijpen we waarom de Here Jezus dit zegt. In
hoofdstuk 9 gaat het namelijk over de blindgeborene die door de Here Jezus was
genezen, zodat hij weer kon zien. Deze man was door de leidslieden uit zijn
tijd, de slechte herders, waar ook in Ezechiël 34 over werd gesproken
“uitgeworpen”, Joh. 9:34 en 35. Je zou verwachten dat men blij zou zijn met
deze genezing, maar ze reageren juist tegenovergesteld! Dan, in die context,
zegt Hij in Johannes 10, dat Hij de goede
Herder is, dus in schril contrast met de houding van de Farizeeën. Alle herders
die er waren voordat de goede Herder kwam worden door Hem dieven en rovers
genoemd. Hij is de goede Herder, die gekomen is om Zijn schapen leven
en overvloed te bezorgen. De goede Herder is bereid Zijn leven in te zetten
voor Zijn schapen ipv te vluchten als er gevaar dreigt. Deze goede Herder was
zelfs bereid Zijn eigen leven op te offeren, zodat Hij de goede Herder kon
worden van een ieder die Hem  in gelooft
en Hem volgen wil. Hij spreekt ook nog over de andere schapen die niet van deze
stal zijn, daarmee worden de heidenen bedoeld. Hij is dus ook de goede Herder
van ons, de gelovigen uit de heidenen. De goede Herder kent Zijn schapen en de schapen kennen en
herkennen Zijn stem. Ze volgen Hem, juist omdat ze Zijn stem kennen. Er zijn in
deze tijd veel stemmen, daarom is het zo belangrijk dat we als gelovigen Zijn
stem kennen, herkennen en Hem volgen.     Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.