Zoekt Mij en leeft!

Zoekt Mij en leeft


De uitspraak hierboven is van Amos een geitenboer uit Tekoa in Israël. Hij deed deze uitspraak in een periode waarin het tienstammenrijk Israël leefde zonder God. De koning deed wat kwaad was in de ogen van God. Amos was een profeet die, gezien de houding van het volk, in opdracht van God het oordeel over Israël aankondigde.


De tijd waarin Amos leefde lijkt op onze tijd. Ook nu zijn we voor een zeer groot deel van God los. Alles moet kunnen onder het motto van vrijheid. Men zoekt overal  zijn heil, in het huidige Betel, Gilgal of Berseba (Amos 5:5), maar niet bij de levende God.


Ook voor ons is de oproep van Amos reuze actueel: Zoekt Mij en leeft! Het is geen verzoek maar een dringende oproep “zoekt”. Dat vereist een keuze, óf het blijven zoeken in Betel, Gilgal of Berseba m.a.w. de zaken die niet van God zijn óf het zoeken bij Hem! Kiezen is belangrijk in het leven met God, voor het eerst kiezen voor Hem, maar ook elke dag keuzes maken. Doe ik Zijn wil, gehoorzaam ik Hem of maak ik keuzes die me van Hem aftrekken en die mijn relatie met Hem doen verslappen?  Kies ik er voor om de tv eens uit te zetten en tijd te nemen om een gedeelte  te lezen in Gods Woord. Kies ik er voor geestelijk te reageren als iemand mij onheus bejegent of laat ik me leiden door mijn emoties? Kies ik er voor naar de dienst/Bijbelstudie/kring  te gaan of blijf ik thuis of ga ik wat anders doen? Kies ik er  voor eens iemand te bezoeken of ga ik iets voor mezelf doen? Kies ik er voor niet kwaad te spreken  over een ander of om niet jaloers te zijn, maar tevreden te zijn met dat wat ik heb?   Etc. etc. Het leven zit vol met keuzes, elke dag weer.  Onze keuzes zijn zeer relevant in onze relatie met God.


Het is een oproep die tot actie aanzet. Zoeken gaat niet vanzelf, maar gelukkig hebben we de belofte in Gods Woord dat wie zoekt zal vinden! Dus daar waar we oprecht zoeken naar Hem zullen we niet worden teleurgesteld.


Het vraagt ook een bepaalde focus of doelgerichtheid. Beter gezegd Doelgerichtheid. We moeten Hem zoeken. We moeten het niet zoeken in meer gebed, heiliging, of andere zaken.  Hijzelf moet ons Doel zijn! Dit vinden we telkens in de Bijbel: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt”.  Hij is het levende Brood.  Hij is de Weg.  Hij staat aan de deur te kloppen en wil maaltijd met ons houden.  Hij wil niets liever dan dat we de intieme omgang met Hem ervaren. Gebed is natuurlijk prima en een heilig leven ook, maar dat moet een gevolg zijn van het zoeken van Hem en niet het doel.


God wil niets liever dan dat we Hem zoeken, daar gaat het Hem om. “Mijn zoon geef me je hart” staat in Spreuken, Hij wil contact, vertrouwelijke omgang of in Bijbelse termen gemeenschap met ons. Hij wil Zijn hart, dat overvloeit van liefde en genade bekend maken aan. Dit zien we zo duidelijk in de geschiedenis van Mefiboseth. Mefiboseth zocht David  niet, integendeel hij was naar Lodebar gevlucht. Maar David zocht Mefiboseth, want hij wilde hem de goedgunstigheid van God bewijzen. David liet hem halen en zette hem aan de tafel van de koning. Mefiboseth werd als een van de zonen  van de koning!Wat een prachtig beeld van ons, ook wij zochten Hem niet, ook wij waren ver weg in dor land, dat betekent Lodebar, ook wij waren verspreiders van schande (Betekenis van de naam Mefiboseth) en waren ver weg van het aangezicht van God (waar David een beeld van is). Maar Hij zocht ons op en zette ons aan ZIjn tafel met het beste eten en drinken en bovenal was dit de plaats waar Hij Zelf is. In de Bijbel spreekt een tafel of eten en drinken van gemeenschap hebben, omgang hebben met elkaar. David zette Mefiboseth aan zijn tafel omdat hij hem lief had en hem zijn liefde wilde tonen. Zo is het ook met ons: God wil zijn onuitsprekelijke liefde dagelijks aan ons tonen, daarom “Zoekt Mij en leeft” Leven zoals Hij het heeft bedoeld, leven met Hem en door Hem, Leven tot Zijn eer, leven in het besef dat de Allerhoogste aan onze zijde is in voor- en tegenspoed. Wat wil een mens nog meer?


 


 


 


 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.