Genade (4)

Genade en vrede


In de meeste brieven in het NT wordt in de aanhef gesproken over genade zij u en vrede.  Deze brieven zijn geschreven aan gelovigen, dat zijn mensen aan wie genade is betoond. Ze zijn door Gods genade van zondaars kinderen van God geworden. Het is prachtig een brief te lezen  met de wens dat de ontvanger(s) Gods genade en Gods vrede zullen ontvangen en ervaren.


Genade en vrede. Genade heft onze schuld op, volkomen gebaseerd op het werk van de Here Jezus, vrede heft de vijandschap op, eveneens volkomen gebaseerd op Christus’ lijden en sterven.


 In vorige artikeltjes hebben we bij een aantal aspecten van genade stilgestaan die we hier niet zullen herhalen. Gods genade kan ons helpen in moeilijke tijden, Hij kan ons er dan als het ware bovenuit tillen. Door Zijn genade hebben we  volgens 2Thess.2:16  “eeuwige troost en goede hoop”  ontvangen . Eeuwige troost en goede hoop, dat is me nogal wat!  De genade wil ons opvoeden, onderwijzen “Genade  leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, waarom?:  in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus”. (Titus2:12/13 volgens  Het Boek). Hier wordt gesproken over geluk, naast de goede hoop uit 2 Thess. 2:16.


Genade is dus veel meer en “doet” veel meer  dan iets krijgen zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Hoewel dat laatste op zichzelf al geweldig is.  Gelovigen hebben in de praktijk van elke dag Gods genade nodig om stand te kunnen houden.


Maar het is genade én vrede zij u, als een terugkerend  refrein in de aanhef van  nagenoeg alle brieven. Dankzij Gods genade mogen we Zijn  vrede ervaren. Vrede is veel meer dan de afwezigheid van oorlog, vrede is voor gelovigen de aanwezigheid van God. Daarom kan Paulus onder alle omstandigheden God danken, niet voor de omstandigheden, maar voor de vrede, de diepe intense rust die hij ervaart dankzij Gods nabijheid.


Vrede is ook zo’n Bijbels woord


Het is in de eerste plaats vrede met God, dat betekent dat je  zeker mag weten een kind van God te zijn. Het oordeel is afgewend. Is het hoogmoedig te zeggen een kind van God te zijn? Absoluut niet, het is immers gebaseerd op het volmaakte offer van de Here Jezus.  De volmaaktheid van Zijn offer blijkt uit Zijn opstanding, zoals staat in Fil 2:9 “Dáárom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is”. Het woord daarom slaat terug op Zijn volmaakte gehoorzaamheid, ja gehoorzaamheid tot het alleruiterste: de dood aan het kruis.


Naast de vrede met God mogen we de vrede van God ervaren in ons leven. Dat is een vrede, die we ontvangen als we in ons leven echt rekening met Hem  houden. Deze vrede krijgen we diep in ons hart, ons wezen. Het is een vrede die niets en niemand ons kan afnemen.  Het woord vrede impliceert ook  harmonie, rust, veiligheid, zekerheid.


Deze vrede die in de aanhef van de brieven wordt toegewenst is niet een vrede die we voor onszelf moeten houden, in onze relaties naar gelovigen en ongelovigen moet deze vrede ook zichtbaar worden. Hoe doen we dat? Door onze conflicten, problemen die we hebben met anderen op een geestelijke wijze, een God welbehaaglijke wijze op te lossen. Dat kan betekenen dat we soms de minste moeten zijn. Maar als dat het probleem oplost is er sprake van ware vrede!


Vrede bepaalt ons, zeker als we aan de toekkomst denken, bij de Vredevorst die nog gaat komen en die over de wereld zal regeren  vanuit Jeruzalem. Nu mogen we in ons leven en in de kerk/gemeente al iets van Zijn vrede ervaren. Dan zal Hij duizend jaar lang heersen en zal er echte vrede, echte shalom (Hebreeuws voor vrede ) zijn.


Toen de geboorte van de Here Jezus werd aangekondigd hoorde Maria deze woorden: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens, Luc. 2:14. Het doel van de komst van de Here Jezus was God te vereren, verhogen en vrede op aarde te brengen. Wij worden opgeroepen op Hem te gaan lijken, in de kracht van de Heilige Geest. Dat ook u en ik God zullen vereren en vrede zullen verspreiden in ons leven.


Genade en vrede, kostelijke woorden. Rijke woorden. Woorden om over te mediteren, de Bijbel op na te slaan en biddend te overdenken. Ik wens u veel genade en vrede toe in uw leven!

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.