Dirk Scheringa en de eindtijd

Dirk Scheringa en de eindtijd


De problemen rond de DSB bank uit het Noord Hollandse Wognum zullen niemand ontgaan zijn. Elke dag werden we de afgelopen periode geïnformeerd over de stand van zaken rond deze bank. Opmerkelijk feit was dat de alle rekeningen van de rekeninghouders vanaf woensdag 14 oktober 12.00 volledig geblokkeerd waren. Ook de DSB site om via internet te bankieren was niet meer bereikbaar. Deze gang van zaken deed me denken aan de bekende tekst uit Openb. 13: 16 waar staat: “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd,17  en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft” . 


Van het ene op het andere moment kon geen enkele rekeninghouder van de DSB Bank over zijn/haar geld beschikken. Er is nog wel geen sprake van een merkteken op de rechterhand of het voorhoofd, maar dat is ook niet meer ver weg. De banken in Nederland zijn al jaren bezig om het chartale (fysieke geld) geldverkeer terug te dringen en te vervangen door girale transacties, zoals pinnen, chippen etc. Door het in rekening brengen van hoge kosten wordt het chartale betalingsverkeer steeds onaantrekkelijker gemaakt. Op tal van plaatsen is het trouwens niet eens meer mogelijk contant te betalen.


De keerzijde van deze beweging van chartaal naar giraal geld is dat alles beheersbaar en controleerbaar wordt en door de ervaringen van de afgelopen periode met de wereldwijde crisis zal het aantal controlemaatregelen nog verder toenemen. Om geld over te kunnen maken moet er een rekening worden geopend en moeten er persoonlijke gegevens van de klanten worden vastgelegd in de systemen van de banken. Dagelijks worden er tussen de banken miljarden Euro’s en andere valuta overgeboekt naar allerlei rekeningen, Deze transacties worden geboekt via landelijke, Europese en wereldwijde betalingsverkeernetwerken. Dankzij dit moderne betalingsverkeer kunnen we snel geld naar een andere bank in een ander land overboeken, het risico is echter en dat hebben we deze afgelopen weken bij de DSB bank gezien, dat indien nodig of als de verkeerde personen de macht krijgen, het betalingsverkeer naar en van hele banken of individuele personen of groepen kan worden stilgelegd.


 De banken scannen overigens al alle nationale en internationale transacties op verdachte personen. Vanuit de VS maar ook binnen Europa worden lijsten samengesteld, verstrekt en dagelijks geactualiseerd. De banken zijn verplicht al hun transacties te vergelijken met deze lijsten. Daar waar een zogenaamde “hit” is, wordt de transactie niet uitgevoerd, maar gemeld bij een nationale instantie. Met dit scenario in het achterhoofd komt de profetie uit Openbaringen 13 wel heel dichtbij.


Als we dan ook nog bedenken dat vanaf eind september 2009 elke Nederlander die een (nieuw) paspoort wil hebben een vingerafdruk moet hebben in het paspoort dan komt het eindtijdscenario nóg dichterbij. Op Schiphol kan men al vanaf 2002 inchecken via het Privium systeem, dit systeem scant de iris (in het oog) en bepaalt of iemand doorgang krijgt of niet.


Bijna iedereen in Nederland draagt een serie pasjes met zich mee, een pasje voor de rekening, creditcard, NS kaart, kaarten van de diverse winkelketens, ziektekostenverzekering, ANWB  etc. Zo’n wirwar van pasjes is niet echt handig, ze kunnen zoekraken en ze nemen  veel plaats in de portemonnee. Daarom zal er worden gezocht naar een alternatief. Een alternatief dat niet kan zoekraken, uniek is en dat iedereen altijd bij zich heeft. Dan komen we nog dichter bij Openb. 13. De eerste proeven met ingeplante chips hebben al geruime tijd geleden plaatsgevonden. De techniek is er klaar voor, nu de mensen nog, maar onder de druk van terrorismebestrijding, beheersbaarheid en controleerbaarheid zou dit op korte termijn wel eens een verplichte realiteit voor iedereen kunnen worden.


Ik denk niet dat wij die tot de gemeente behoren de gebeurtenissen zoals beschreven in Openb. 13 zullen meemaken, we maken wel de “ aanloop” naar deze tijd mee en we mogen zeker weten dat de Here altijd en in alle omstandigheden van ons leven met ons zal zijn,  want Hij is getrouw.


2Pe 1:19  En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.