Jozef

Jozef, een paar grote lijnen.


 


 


De geschiedenissen van Jozef zijn bijzonder leerzaam voor ons. De wijze waarop Jozef tot ons komt in de geschiedenissen vanaf Genesis 37 bevat vele lessen voor ons die we kunnen toepassen in ons dagelijks leven. Hoe ga ík om met voortdurende tegenslag, hoe reageer ík als ik vals worden beschuldigd etc.


 


Daarnaast zijn de geschiedenissen van Jozef een prachtige “doorkijk” naar het leven van de Here Jezus. In elk hoofdstuk dat gaat over Jozef vinden we typologische verwijzingen naar het leven van de Here Jezus. In dit artikel zal ik me beperken tot een aantal hoofdlijnen en ik hoop dat u bij het lezen de smaak te pakken krijgt en zelf gaat zoeken naar verdere overeenkomsten tussen Jozef en de Meerdere van Jozef, want die zijn in overvloed te vinden! Leest u de geschiedenissen maar eens rustig en biddend door.


 


De eerste hoofdstukken tot het moment dat Jozef uit de gevangenis bij de Farao wordt gehaald (Gen. 41) om zijn 2 dromen te verklaren spreken van Hem in Zijn vernedering. De volgende hoofdstukken spreken van Hem in Zijn opstanding, verheerlijking en komende regering in het vrederijk.


 


De geschiedenissen van Jozef zijn profetisch, het eerste gedeelte is vervuld door de eerste komst van de Heer. Het tweede deel zal in de nabije toekomst nog worden vervuld, daar mogen we vast op vertrouwen. Als we de ontwikkelingen rond Israel volgen dan zien we deze profetische lijnen steeds duidelijker oplichten.


 


Kort en chronologisch samengevat krijgen we uit de gebeurtenissen ongeveer het volgende overzicht:


 


De geliefde zoon Jozef wordt door zijn vader naar zijn broers gezonden. De broers zijn echter niet van zijn komst gediend en verwerpen Jozef, ze gooien hem in de put en verkopen hem naar Egypte. Ook door de heidense Potifar wordt hij verworpen en onschuldig in de gevangenis gezet.


 


In de gevangenis zijn twee misdadigers en de onschuldige Jozef. De ene misdadiger wordt gered, de andere wordt opgehangen. Na verloop van jaren krijgt de Farao een tweetal dromen die niemand kan uitleggen en daardoor herinnert de schenker zich dat Jozef zijn droom heeft uitgelegd. Jozef wordt uit de gevangenis gehaald en wordt de (onder) koning van Egypte.


 


Direct na zijn vernedering huwt Jozef met Asnath de (heidense) vrouw. De broers zijn zich hier niets van bewust, maar de druk, in de vorm van hongersnood, gaat toenemen. Als de druk te groot wordt trekt een delegatie naar Jozef, want hij is de Safenat Paneach, de redder van de wereld. Jozef openbaart zich na verloop van tijd aan zijn broeders en de verzoening is een feit. Jozef regeert over Egypte, bij hem is overvloed en zegen en Asnath en de broers delen in deze zegen.


 


Zoals gezegd is Jozef in het eerste gedeelte een beeld van Christus in Zijn vernedering, Zijn eerst komst. We lezen geen kwaad woord van Jozef, hij onderging alles als uit Gods hand. Dit doet denken aan Hem die, zoals Jesaja 53 dat zegt “als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Jozef was met een opdracht gezonden door zijn vader, Christus was door de Vader gezonden. Van Jozef lezen we geen enkele zonde, Christus heeft geen zonde gekend.


 


Christus werd gehaat en verworpen door zijn broeders, het joodse volk, én door de heidenen, getypeerd door Potifar. Jozef kwam resp., in de put en gevangenis, in het Hebreeuws is dit hetzelfde woord. De put en de gevangenis spreken van Zijn lijden en dood. De put was leeg, Hij leed helemaal alleen, Hij was verlaten van mensen én van God. Dit was een totale verlatenheid die wij ons nooit zullen kunnen voorstellen, het was een lijden waarvan we de diepte nooit zullen kunnen peilen, totale eenzaamheid.


 


Aan het kruis hing Hij tussen 2 misdadigers waarvan de ene werd gered en de ander werd geoordeeld. Zowel Jozef als Christus waren veroordeeld op basis van valse beschuldigingen.


Jozef werd door de farao uit de gevangenis gehaald, nadat hij de dromen had uitgelegd. Dit spreekt van de verhoging van de Here Jezus. Hij is nu aan Gods rechterhand. Hij draagt ahw de zegelring, de linnen klederen en de gouden ketting. Hij is verheerlijkt, de geschiedenis van Jozef verwijst hier in beeld al naar toe.


 


Het is opmerkelijk dat Jozef een bruid krijgt na zijn vernedering, lijden en opstanding, maar voordat de broeders met Jozef zijn verzoend. In de nabije toekomst zal het zo gaan. De gemeente, de bruid uit de (voornamelijk) heidenen, wordt gegeven aan de Here Jezus terwijl de broers (Israel) nog onwetend zijn, maar de druk neemt wel toe. Ze proberen zelf hun problemen op te lossen, maar uiteindelijk zien ze maar één oplossing: Gaat tot Jozef/Jezus, Gen. 41:55.


                                                                   


Zo zal het gaan in de toekomst. Als de gemeente is opgenomen zal de (grote) verdrukking plaatsvinden op aarde, met name het joodse volk zal hierdoor worden geraakt en uiteindelijk zullen ze zien bij Wie er ware vrede en ware redding is, bij de Here Jezus!


 


Dan zullen ze zich met Hem verzoenen en zullen ze met Hem genieten van alle zegeningen in het 1000 jarig vrederijk!


 


Dit zijn een paar grote lijnen uit de hoofdstukken over Jozef in Genesis, er is veel meer te vinden, dat ons hart brandende kan maken. Daarom is het zo goed deze hoofdstukken te lezen en te ontdekken wat een geweldig boek de Bijbel is. Bovendien ontdekken we steeds meer van Hem die ons lief heeft, die ons in onze nood heeft opgezocht en die onze Safenat Paneach, de Redder van de wereld is. Deze naam betekent trouwens ook behouder van mensen, De Here is de behouder van de gemeente, Hij bidt en pleit voor ons en behoudt ons zodoende.


 


Ik hoop dat u de oude geschiedenissen nog eens wilt herlezen en gaat ontdekken wie Hij is, wat Hij heeft gedaan en wat Hij nog gaat doen, zodat ons niet kan worden verweten dat we traag en onverstandig van hart zijn geworden, omdat we niet hebben gezien al wat over de Here Jezus is geschreven in de wet (Genesis/Deuteronomium) van Mozes.


 


 


 


 


 


 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.