Daniel nam zich voor

Dan. 1:8  Daniël nu nam zich voor, zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijze of met de wijn die de koning placht te drinken; en hij verzocht de overste der hovelingen, dat hij zich niet zou behoeven te verontreinigen.


 


Daniël was een dappere (jonge) vent die uit durfde te komen waar hij voor stond en voor wat hij geloofde! Hij was in de praktijk van alledag écht geheel anders. Hoe zit dat met ons? Durven wij radicaal te zijn en kleur te bekennen? Durven wij er op ons werk voor uit te komen dat we Christus liefhebben en Hem willen volgen in ons leven? In zijn algemeenheid zullen onze collega’s, buren etc. niet gelovig zijn, net als in Daniël zijn tijd. Zijn situatie was niet makkelijker dan de onze, waarschijnlijk veel moeilijker hij ging immers in tegen het bevel van de koning! Hij roeide tegen de stroom in, maar het gevolg was wel dat hij werd gezegend door God.


 


Het begon met een besluit van Daniël om zich niet te verontreinigen. In zijn hart had hij het besluit genomen zich niet te verontreinigen. Hier begint het, ook bij ons! We moeten bewust kiezen God gehoorzaam te zijn. Daniël zal ongetwijfeld de kosten van zijn besluit hebben berekend, hij was immers een intelligente jongeman. Hij nam dit besluit met zijn verstand en hij deed dit omdat hij God lief had en volkomen trouw wilde zijn. Het zou goed zijn als ook wij zulke besluiten zouden nemen: God volgen in alles, volkomen overgave dus. Dat is jezelf, je eigen wensen, verlangens, gedachten etc, verliezen en helemaal voor Hem gaan! Zou er in onze tijd weinig echt geestelijk leven zijn omdat we te weinig zulke resolute besluiten nemen?


 


Daniël maakte niet alleen een hele duidelijke keuze, hij handelde er ook naar. Hij maakte kenbaar dat hij zich niet wilde verontreinigen. Hij was niet alleen een hoorder van het Woord, maar ook een dader. Dat was een dappere stap van hem en kon vergaande consequenties voor hem hebben. Zijn liefde voor God was echter groter dan de consequenties van zijn keuze. Hoe is dat in uw en mijn leven, zijn wij bereid Hem door dik en dun te gehoorzamen of sjoemelen we een beetje met ons christen zijn? In gesprekken met anderen is het makkelijk om je op de vlakte te houden en geen kleur te bekennen. Als er schunnige moppen worden verteld kun je mee lachen ipv duidelijk te maken dat je er niet van gediend bent. In het zakendoen kun je als christen eerlijk zijn, maar ook niet zo eerlijk, kortom gewoon oneerlijk enz. Wat is uw voornemen en gaat u dit ook daadwerkelijk uitvoeren?


 


Daniël nam zich voor zich niet te verontreinigen, hij handelde ernaar en het gevolg was dat hij door God werd gezegend! Deze zegen was het directe gevolg van zijn onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan God. Ervaart u de zegen van God in uw leven, proeft u iets van het leven en de overvloed die Hij ons wil geven of is het dor en droog in uw geestelijk leven? Gehoorzamen wordt in de Bijbel altijd gezegend, het beste en volmaakte voorbeeld is hierbij de Here Jezus. Hij is gehoorzaam geworden tot het uiterste, de dood aan het kruis, daarom heeft God Hem uitermate verhoogd. Fill. 2


 


Hieronder een aantal praktische voorbeelden waarin wij, net als Daniël, geheel anders in kunnen zijn:


 


Wij leven ook in een tijd waarin we ons heel makkelijk kunnen verontreinigen. De tv brengt kan erg veel onreinheid onze huiskamers in brengen: allerlei soaps waarin overspel normaal is, in toenemende mate occulte series of sinds kort ook occulte spelprogramma’s. Programma’s met mediums, zoals Char. Hoe gaan we hier mee om? Kijken we en verontreinigen we onszelf of drukken we de uitknop van de tv in?  Hebben we ons voorgenomen om hier per definitie niet naar te kijken of kijken we uit nieuwsgierigheid toch?


 


Wat hebben we ons voorgenomen aangaande de gemeente? Hebben we ons ooit wel eens iets voorgenomen? Gods Woord geeft aan dat we elkaar tot hand en voet horen te zijn. Doen we dat ook, of laten we het over aan de ander, de oudsten, pastorale groep of anderen? Het is goed hier biddend over na te denken en Gods leiding hierin te vragen.


 


We kunnen ons ook verontreinigen als het gaat om hele praktische zaken, zoals het niet juist invullen van aftrekposten als we ons belastingformulier invullen of misschien hebben meer liefde gekregen voor genot dan voor God en raken we steeds meer in de ban van het materiële, zoals een grotere tv, nóg een vakantie of weekendje weg, of toch die grotere auto etc. Op zichzelf zijn dit geen verkeerde zaken, maar het gaat niet goed als ons hart op deze zaken is gericht.


 


Uit onderzoek blijkt dat onder de christenmannen enkele tientallen procenten van de mannen pornoverslaafd is. Dat betekent heel concreet dat er volgens de statistieken in elke plaatselijke gemeente of kerk, dus ook de onze (!) een flink aantal mannen pornoverslaafd is! Zo’n verslaving is funest (lees dodelijk voor zijn geestelijk leven) voor de man in kwestie en ook voor zijn huwelijk! Of wat dacht u van goksites op het internet? Het is zo enorm belangrijk om als je porno- of gokverslaafd bent dit bespreekbaar te maken met iemand die je vertrouwt, zodat je geholpen kunt worden om van deze doodlopende weg af te komen.


 


Hoe gaan we om met relaties? Hebben we ons voorgenomen ons niet te verontreinigen? Als je de EO serie 40 dagen zonder seks hebt gevolgd, dan slaat de schrik je om het hart. Seks wordt door de gefilmde jongeren beleefd als een consumptieartikel. En dat terwijl seks door God is geschonken aan de mens om er binnen de veilige kaders van het huwelijk van te genieten Seks is mooi en er kan optimaal van worden genoten als je als getrouwde man en vrouw naar elkaar bent toegegroeid, elkaar lief hebt en geestelijk één bent, dán kun je ook lichamelijk één worden. Dan is het niet seks hebben om aan je eigen begeerte te voldoen, maar dan ben je gericht op de ander. Dat is totaal anders dan hoe het er tegenwoordig in de wereld (en ook bij christenen?) aan toegaat. Gods wetten zijn niet gegeven om ons tot last te zijn, maar tot ons welzijn! Ik kan me niet voorstellen dat jongeren (of ouderen) die, zoals de jongelui uit de EO serie, zoveel seksuele gemeenschap met zoveel verschillende partners hebben gehad later trouw kunnen zijn aan hun partner. De verleiding om uit te zien naar een ander zal te groot zijn, ze hebben immers nooit geleerd zich te beheersen. Het is ook moeilijk om in deze tijd stand te houden, maar gelukkig hebben wij Gods Geest ontvangen, één vrucht van Zijn Geest is zelfbeheersing. Hij kent ons door en door en wil ons in de kracht van Zijn Geest doen overwinnen.


 


Ik hoop en bid dat u vandaag nog in uw hart een voornemen maakt om Hem te volgen door dik en dun!


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.