Verliefd, verloofd, getrouwd?

Verliefd, verloofd getrouwd?


 


De afgelopen decennia is er, o.a. in het denken en handelen op het gebied van seksualiteit, veel veranderd in Nederland Er zijn zaken ten goede veranderd, zo is het onderwerp seksualiteit tegenwoordig makkelijker, of misschien moet ik zeggen iets minder moeilijk, bespreekbaar dan vroeger en dat is een goede zaak. Seksualiteit hebben we tenslotte van God gekregen en het is van belang hierover met elkaar en onze kinderen te spreken.


 


Het spreken over seksualiteit is een must, omdat onze jeugd wordt overladen met (verkeerde) informatie over dit onderwerp. Daar waar wij onze verantwoordelijkheid niet oppakken wordt het overgenomen door anderen, via bladen, internet, het schoolplein, tv, etc. De wijze waarop jongeren dan worden geïnformeerd wijkt ver af van datgene wat Gods Woord ons over dit onderwerp leert!


 


We worden dagelijks op alle mogelijke manieren overspoeld met informatie over dit onderwerp. Tal van jongerenbladen berichten onophoudelijk over alle vormen van relaties. Deze worden uitgebreid en tot in detail besproken alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ook via de televisie worden we voortdurend overspoeld met onjuiste voorstellingen over hoe God seksualiteit heeft bedoeld. Er zijn nauwelijks tv series waarin geen overspel voorkomt of geslachtsgemeenschap voor het huwelijk en dan hebben we het nog niet over programma’s als de Gouden Kooi etc. Onze jeugd (en wij ook!) wordt, als ze hier naar kijkt, natuurlijk in hun denken door beïnvloed, daarom is het zo belangrijk met hen te spreken en hen te wijzen op datgene wat Gods Woord hier over zegt.


 


Toen Adam en Eva waren geschapen was het zeer goed. Vóór de zondeval leefden ze in een wereld waarin alles goed was en waarin dus ook hun relatie optimaal was. Ná de zondeval veranderde alles: ze verstopten zich voor God, hun eigen relatie werd totaal anders, ze schaamden zich voor elkaar. God begon onmiddellijk met het herstel, want Hij wilde, gedreven door Zijn onvoorwaardelijke liefde, het beste voor hen beiden en voor de hele wereld. Het herstel werd uiteindelijk volbracht door het offer van de Here Jezus aan het kruis van Golgotha. Ons herstel vindt plaats op het moment dat we ons in geloof tot de Here Jezus wenden, onze zonden belijden en Hem aannemen. Pas als we Christus hebben leren kennen kan God ons leiden en helpen om ook in onze relaties volledig tot ons recht te komen, zoals Hij het oorspronkelijk heeft bedoeld.


 


De Bijbel leert duidelijk dat een normale seksuele relatie bedoeld is voor één man met één vrouw. Dit blijkt al in Genesis 2:18 e.v. Onze Schepper heeft dit zo ingesteld, Hij weet immers wat goed is voor Zijn schepselen. Verder wordt uit Zijn Woord duidelijk dat geslachtgemeenschap bedoeld is binnen de contekst van het huwelijk. (Zie Jes. 62:5 en denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Maria en Jozef). De beleving van de gave van seksualiteit komt het meest tot zijn recht als een man en een vrouw één zijn van geest, ziel en tenslotte ook van lichaam. Dit is het meest optimale kader om te kunnen genieten van seksualiteit. Daarom is de verkeringstijd zo belangrijk. Het is een tijd waarin je elkaar leert kennen door samen dingen te ondernemen en vooral veel te praten over alle (geestelijke) onderwerpen die je bezighouden, zodat je naar elkaar toe groeit of juist niet en dan is het misschien wijzer om niet met elkaar verder te gaan. Regelmatig wordt de volgorde zoals de Bijbel die aangeeft omgedraaid, stellen, ook christelijke, worden eerst één van lichaam en willen daarna ook één van geest en ziel worden. Dat betekent geslachtsgemeenschap voor het huwelijk waarbij gezondigd wordt tegen God met als gevolg dat de vrede van God verdwijnt.


 


Een vrucht van de Geest (Gal. 5:22) is zelfbeheersing. In de verkeringstijd, maar ook daarna, wil de Heilige Geest deze vrucht openbaar maken. Onze moeilijkheid als christenen is dat de begeerte van ons vlees en datgene wat Gods Geest in ons wil openbaren lijnrecht tegenover elkaar staan. We moeten kiezen of we onze eigen begeerte volgen óf dat we ons laten leiden door de Heilige Geest. In het laatste geval belooft God ons zegen, in het eerste geval komt er afstand tussen God en ons.


 


Het is voor christenen belangrijk om radicaal te kiezen voor een gelovige partner. Daar waar iemand verkering krijgt met een ongelovige partner is het vragen om moeilijkheden. Een ongelovige partner, hoe lief en aardig deze ook kan wezen, zal geen rekening houden met Gods Woord en dat is meestal het begin van moeilijkheden. Het wordt voor de gelovige partner dan extra moeilijk, ook op het gebied van seksualiteit, gemaakt om stand te houden. Bovendien kun je als een “ongelijk juk”, zoals de Bijbel dat noemt datgene wat je het belangrijkste in je leven vindt niet delen met je partner, dat is geen goede basis voor een huwelijk.


 


In de wereld heeft men het tegenwoordig over een one night stand. Dat heeft niets, maar dan ook helemaal niets te maken met liefde, maar alles met het bevredigen van eigen begeerte. Liefde, zoals God het heeft bedoeld is gericht op het welzijn van de ander en niet in de eerste plaats op het bevredigen van de eigen begeerte. Er is in deze situaties totaal geen eenheid van geest en ziel, men kent elkaar immers nauwelijks.


 


De gevolgen van de tegenwoordige losse seksuele moraal zijn desastreus. Trouw zijn aan elkaar is iets wat we steeds minder tegenkomen, ook binnen de kerkmuren. Ca. 1 op de 3 huwelijken wordt weer ontbonden en dan hebben we het nog niet over samenwonende stellen die uit elkaar gaan. Veel kinderen op scholen komen tegenwoordig uit gebroken gezinnen. Hun ouders zijn al langer of korter gescheiden. Deze kinderen groeien op met alleen vader of moeder en vaak komt na verloop van enige tijd een nieuwe vriend of vriendin van de achterblijvende ouder in huis. Soms heeft deze nieuwe vriend of vriendin ook al kinderen bij zijn/haar vorige partner. Deze kinderen komen onder een dak te wonen bij mensen die hun eigen vader of moeder niet zijn, ze krijgen te maken met andere kinderen in huis die niet hun eigen broer of zus zijn. Geen wonder dat dit heel veel onrust brengt bij deze kinderen wat zich weer uit in (onhandelbaar) gedrag thuis en op school.


 


Hoe verder we afwijken van Gods Woord des te minder zullen we iets ervaren van rust, vrede, harmonie en echte liefde. De vraag waar het uiteindelijk om gaat is de vraag die Jozua al lang geleden stelde: Kiest dan heden Wie gij dienen zult? Er is sindsdien nog niets veranderd, helaas wordt er nog zo vaak gekozen voor de eigen verlangens, ondanks alle gevolgen die dit met zich mee kan brengen. Ten tijde van Elia waren er nog 7000 die hun knieën niet gebogen hadden voor de Baal. Hoe zou dat nu zijn?

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.