Wat de toekomst brenge moge

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand


 


Binnenkort staan we weer stil bij de jaarwisseling en kijken terug op het jaar 2005.  Er is veel gebeurd in de wereld. We begonnen het jaar met de beelden van de gevolgen van de tsunami in de landen rond de Indische oceaan. Bijna dagelijks werden we geïnformeerd over bomaanslagen in Irak. Israël trok zich terug uit de Gazastrook. Er waren zware aardbevingen en zoveel orkanen dat men met de naamgeving weer vooraan de namenlijst moest beginnen. Op diverse plaatsen in de wereld is er zeer grote hongersnood. De Europese eenwording ging gewoon door, ondanks het “nee” van enkele landen . Turkije is een stapje dichterbij de EU gekomen, toetreding is waarschijnlijk nog een kwestie van tijd. De grenzen van het (herstelde) Romeinse Rijk tekenen zich steeds duidelijker af. Verder was er gedurende het hele jaar de toenemende dreiging van terroristische aanslagen. In eigen land waren er meerdere liquidaties in het criminele circuit.


 


Naast genoemde gebeurtenissen in binnen- en buitenland gebeurde er ook veel in persoonlijke levens en het gemeenteleven waarvan sommige ingrijpend waren, zowel heel blijde als droevige gebeurtenissen. Kinderen werden geboren, huwelijken gesloten en van geliefden die naar de Here gingen moest afscheid worden genomen hetgeen intens verdriet met zich meebracht..


 


Alle onrust in de wereld, zoals hierboven omschreven, maar ook de grote milieu problemen, veranderende machtsverhoudingen in de wereld en toenemende individualisering van de samenleving zijn een voorbode, de weeën voorafgaand aan een periode van grote druk.


 


Nu staan we weer aan de vooravond van het nieuwe jaar 2006. Een jaar waarvan we niet weten wat (voor onheil) het ons zal brengen. Nadenkend over dit artikel kwam bovenaangehaald lied in mij op. Misschien zijn er in het nieuwe jaar nóg meer aardbevingen, orkanen, (geruchten) van oorlogen en andere problemen, laten we dan bedenken dat wat de toekomst brengen moge, ons geleidt des Heren hand!


 


Het is fijn dat te mogen zingen, te mogen geloven maar nog fijner is het dit daadwerkelijk te ervaren. Ons leven is geborgen in Gods hand, Hij wil ook in 2006 onze Schuilplaats zijn.


 


Laten we in 2006 proberen Hem dagelijks te volgen en te zeggen: “Vader wat Gij doet is goed! Laten we leren het heden te dragen met een rustig kalme moed”.


 


“Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?” (Rom. 8:31)


 


De Almachtige is aan onze zijde. We mogen schuilen bij de Allerhoogste, ook in 2006! De Schepper van hemel en aarde wil voor ons zorgen, er is immers niets, maar dan ook absoluut niets dat ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. De Koning der koningen wil ons in het komende jaar leiden, corrigeren, bemoedigen, liefde betonen en troosten. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen! Onze beker kan ook in het nieuwe jaar overvloeien mits we volkomen op Hem vertrouwen.


 


 


 


 


Er is in Gods woord één principe dat geldt voor zowel de wijze waarop we christen kunnen worden als de wijze waarop we als christen kunnen leven. Dat is het principe, dat het leven uitsluitend door de dood tot ons kan komen. Christus Zelf is deze weg gegaan, via de dood naar de opstanding en Hij nodigt ons uit elke dag dezelfde weg te gaan, door achter Hem te komen, onszelf te verloochenen en dagelijks ons kruis op te nemen, want door ons leven te verliezen zullen we het behouden. (Luc. 9:22 e.v.)


 


De weg die God ons in de bijbel toont is de weg naar het leven en die gaat dwars door de dood heen. Kruisdragen is pijnlijk, kan zwaar zijn, er kunnen splinters in onze hand of rug komen, maar toch is dit de weg die God ons wijst. Als we bereid zijn om alles op te geven (te sterven), Hem écht als Heer in ons leven toe te laten, zodat Zijn Woord bepalend is in ons dagelijks leven, dan zullen we vruchtbaar zijn, wordt God verheerlijkt en worden wij gezegend.


 


Dan kunnen we ook in het volste vertrouwen, ondanks alle onzekerheden die er in een mensenleven of in de wereld om ons heen kunnen zijn, het jaar 2006 tegemoet gaan. “Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand!”


 


Ik bid dat u en ik in 2006 ons kruis bereidwillig zullen dragen en wens u een heel gezegend nieuw jaar toe!


 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.