Wast op in de genade en kennis


Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus


In deze tekst worden we opgeroepen op te wassen, of in eigentijds Nederlands te groeien. Groeien is een normale zaak, zowel in fysiek als geestelijk opzicht. Het zou ongezond zijn als we ons hele leven geestelijke baby’s zouden blijven! Toch gebeurt het regelmatig dat gelovigen wel in lichamelijk opzicht groeien, maar dat hun geestelijke groei stagneert. Het is goed om onszelf te onderzoeken of we in de achter ons liggende periode wel gegroeid zijn. Misschien moeten we in de gemeente ook eens meer informeren naar elkaar’s geestelijke situatie, om zodoende elkaar te helpen en ondersteunen. Het is toch te gek voor woorden dat mensen soms diep in de put blijken te zitten en we dit helemaal niet in de gaten hebben……!


Volgens de tekst moeten we groeien in genade en kennis. Genade heeft verschillende betekenissen. Het is iets wat je voor niets krijgt terwijl je het zelfs niet hebt verdiend. Genade kan ons ook onderwijzen. Het is, zo heb ik eens gelezen, de Goddelijke invloed op ons hart en de uitwerking daarvan in ons leven. In alle drie de betekenissen van genade moeten we groeien. Dus steeds meer besef krijgen van de grootheid van Gods genade, we hebben absoluut niets verdiend, integendeel zelfs, maar ondanks dat zijn we door Hem overvloedig gezegend. Bent u de afgelopen periode onderwezen door de genade? Heeft de Here u iets geleerd of misschien afgeleerd? En tot slot heeft de invloed van Gods genade u veranderd? Bent u meer gaan lijken op de Here Jezus, doordat u meer liefde toont, geduldiger, vriendelijker of gastvrijer bent geworden?


Opgroeien in de kennis van onze Here en Heiland Jezus Christus. Het gaat in de bijbel nooit om kennis op zichzelf. Kennis maakt opgeblazen. Kennis van Gods Woord is natuurlijk belangrijk, maar die kennis moet niet alleen in ons hoofd zitten, maar vooral in ons hart. Dit moet steeds belangrijker en kostbaarder voor ons worden. Het leven moet ons ’Christus zijn’. Waar het hart vol van is loopt de mond van over! Weet u dat dit een spreekwoord uit de Bijbel is (Matth. 12:34) ? Hoe zit dat bij u en mij, zijn we vol van Christus?


Kennis van onze Heer en Heiland. Heiland wil zeggen, dat Hij onze Verlosser is, onze Behouder. Dat geldt in twee opzichten: Hij heeft ons het eeuwige leven gegeven, maar ook in het dagelijks leven wil Hij ons ’behouden’. Zijn eeuwige armen Zijn onder ons, dag aan dag draagt Hij ons (Psalm. 68:20). Hij draagt ons, zoals de hogepriester in het o.t. de namen van de twaalf stammen van Israël op zijn borst droeg, dus dicht bij Zijn hart.


Hij is ook de Heer van ons leven, maar geven we Hem elke dag ook het stuur van ons leven in handen of zitten we zelf achter het stuur en bepalen wij wat we doen? Is het daadwerkelijk zo dat we ons leven hebben verloren, zodat Hij het kan behouden? Theoretisch is dit makkelijk, maar in de praktijk is het o zo moeilijk, we regelen nu eenmaal graag onze eigen zaken en vertrouwen zo graag op eigen inzichten! Laten we proberen Hem echt te volgen en ons leven in Zijn hand te leggen, zodat Hij in en door ons tot Zijn doel kan komen.


Jezus Christus

, wat een bijzondere naam. In het o.t. betekenen de namen Jozua en Hosea hetzelfde als Jezus. Jezus betekent de Here is Redder of Verlosser. Dit komen we o.a. ook tegen in Ex. 14:13 en in het boek Jona, waar gesproken wordt over het feit dat de redding van de Here is. Ik hoop dat uw hart opspringt van blijdschap bij het horen van die wonderbare naam!


’Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam, die hemel en aarde verenigt te saam. Geen naam is er beter en zoeter voor het hart, Hij balsemt de wonden en heelt alle smart’.Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.