Zie Ik sta aan de deur en Ik klop


Openbaringen 3:20

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.Zie – je (geestelijke) oog moet opengaan. Is jouw geestelijke oog al open, heb jij al door dat God aan de deur van je hart klopt? Soms kun je ziende blind zijn en horende doof, dus kijken en iets toch niet zien of luisteren zonder dat iets tot je doordringt. Hoe zit dat bij jou?Ik

- Christus Zelf staat aan de deur. Niemand minder dan de Schepper van hemel en aarde wil met jou contact hebben! Hij heeft je zó lief, dat Hij voor joú naar deze aarde kwam om voor jouw zonden te sterven!Sta aan de deur

– de deur van je hart!!! Heeft God wel eens tot je gesproken, ben je wel eens geraakt door wat je hoorde in de preek? Wat heb je er mee gedaan? Hij staat er en wil in jouw leven binnenkomen.En Ik klop

Hij neemt het initiatief om je op te zoeken. Joh. 15:16: ’Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen’. Ook al zoek jij God niet, Hij heeft jou wel lief en Hij heeft de hemel verlaten, zodat het mogelijk werd dat jij gered zou worden. Hij klopt nu aan jouw hart.Hij klopt vriendelijk, Hij wil graag binnenkomen. Kloppen dat is iets anders dan de deur intrappen. Christus dringt Zichzelf niet op. Als je open doet, Hem toelaat, komt Hij in je leven. Welke keuze maak je? Let op: het is een keuze vóór of tegen Christus, een tussenweg is er niet.Indien

– Hij legt de keuze bij jou, wat doe je? Kiest dan heden Wie je zult dienen.Iemand

- Hij klopt bij iedereen aan, ook bij jou. Misschien vandaag we door dit artikel.naar Mijn stem hoort

- Gods stem kun je horen door de prediking, door het lezen van de Bijbel en op vele andere manieren. Het geloof is uit het horen zegt de Bijbel. Luister je naar Zijn stem of naar andere stemmen?en de deur opent

- Waar het om gaat is dat je reageert als je Zijn stem hoort en de deur van je hart, van je leven voor Hem opent. Je moet je bekeren! Het is een keuze voor de hel of voor de hemel. Want het gaat om de vraag waar je de nooit eindigende eeuwigheid zult doorbrengen.Ik zal bij hem binnenkomen

Als je de deur van je leven voor Hem opent zal Hij met Zijn Heilige Geest in je komen wonen en je leven veranderen. Hij wil je voor eeuwig vullen met Zijn liefde en vrede.en maaltijd met hem houden en hij met Mij

- Daar gaat het Hem om. Maaltijd houden wil zeggen gemeenschap of vertrouwelijke omgang hebben. (Denk maar aan een maaltijd thuis, daar praat je met elkaar over wat je bezighoudt in je leven). God Zelf wil heel persoonlijk met jou contact hebben! De Koning der koningen is in jou geïnteresseerd! Je mag als het ware gaan zitten aan de tafel van de Koning der koningen en genieten van wat Hij te bieden heeft.
Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.