Kiest dan

Kiest dan heden, wie gij dienen zult (Jozua 24:15)


Dit zijn bekende woorden die ook vandaag nog reuze aktueel zijn. Jozua sprak deze woorden tegen het volk van God, Israel, en hij riep hen op om een radicale keuze te maken vóór de Here en tegen de afgoden.

Zo roept ook de Heer Jezus ons op om radicaal te zijn en duidelijke keuzes te maken. Kiest dan heden wie gij dienen zult.

Kiest:

Jozua riep toen en de Heer Jezus roept je nu op om duidelijke keuzes te maken. Iedere gelovige heeft dagelijks te maken met vele keuzes. De vraag is waarvoor kies je. Van nature ben je geneigd te kiezen voor zaken die je aantrekkelijk lijken, maar de vraag is of dit de wil van God is. Dat kan zo zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet. In het maken van je keuzes moet je je steeds weer afvragen wat wil Hij, wat zou ik kiezen als Hij over mijn schouder mee zou kijken. Zou ik dan die pornografische internetsite bekijken. Zou ik dan die schuine mop vertellen of zou ik het niet doen, omdat ik daarmee zondig. Zou ik dan roddelen over iemand of zou ik het maar laten? Zou ik, als ik echt besefte dat God alles weet wat in mij omgaat ook zo’n wrok hebben of negatief kritisch zijn naar die ander? Het zijn allemaal keuzemomenten, waarbij ik voor of tegen Hem kan kiezen.

Zorg er voor dat je niet aan beide zijden mank gaat,1 Kon. 18:21, maar dat je gaat staan aan de kant van Elia en dus aan de kant van God.


Heden:

Je wordt via Jouza opgeroepen  vandaag te kiezen. Doe dit dan ook! Begin niet met goede voornemens, maar begin met je vandaag, nú, toe te wijden aan Hem die oneindig veel van je houdt. “Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet” Staat er in Hebr. 4:7. Verhard je hart niet, maar “verzacht” het  als je Zijn stem hoort en ga in de dagelijkse praktijk doen wat Hij van je vraagt. Elke dag uitstel is een verloren dag, vandaag moet je radicale keuzes maken voor God, zodat in deze wereld door joú zichtbaar wordt dat er een levende God is, die op een onvoorstelbare manier houdt van alle mensen.

Wie:

Als je kiest en als je vandaag kiest is het natuurlijk belangrijk voor wie je kiest. In het vorige gedeelte is al naar voren gekomen  dat dit natuurlijk om de Heer Jezus gaat. Hij is degene die je moet dienen. Op dit punt is de Bijbel heel zwart/wit. “Wie niet met Mij is is tegen mij”  zegt de Heer in  Matth. 12 vers 30. Dat wil zeggen, dat als je geen keuze voor Hem maken, dan kies je niet voor het Leven, maar voor de dood. Je kiest dan niet voor God, maar voor de satan. Je kiest dan niet voor vrijheid, maar voor gebondenheid.

Je kunt kiezen voor God of voor een afgod. Afgoden kunnen alles zijn wat je van God aftrekt, je kunt voor jezelf bepalen wat jouw afgod is. Het kan zijn verslaving aan sex, drank, tv, auto’s, kleding, hobbies, muziek, popidolen, uiterlijk noem maar op.  Denk na over wie of wat je afgod is en ga vervolgens deze afgod wegdoen. Breek met je afgod, kap er mee, bespreek het met iemand die je vertrouwt en die je kan helpen en bemoedigen. En stort je hart uit bij de levende God, die Zijn Vaderarmen al wijd open heeft om jouw liefdevol op te vangen.

De Heer Jezus, had er alles voor over om jou van je zonden te verlossen, zo ver gaat  Zijn  liefde voor jou, zou  jij dan ook niet voor Hem kiezen?

Dienen:

Wie moet je dienen. Je bent òf een slaaf van de zonde (Rom. 6:6), in wie de zonde als koning heerst (Rom 6:12) òf je bent een verlost mens, die in vrijheid de Koning der Koningen en de Here der Heren wil dienen. Je doet òf de werken van het vlees òf je openbaart de vrucht van de Geest (Gal. 5:22).

Dienen wil zeggen dat je gehoorzaam bent aan een meester. De Heer Jezus wil jouw Meester zijn, die jij mag dienen, omdat je beseft  hoeveel Hij van je houdt en hoeveel Hij voor je gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. Hij kwam op aarde, niet om gediend te worden, maar om te dienen, laat ook die gezindheid in je zijn. Een gezindheid van nederigheid, van ootmoed, van liefde, van zelfbeheersing, van afhankelijkheid.


Als je om je heen kijkt in de wereld, dan kun je constateren dat het er nu niet bepaald beter op wordt. Je hoort van zinloos geweld om je heen, van sexuele uitspattingen, homohuwelijken, gelegaliseerde abortussen en euthanasie. Alles wat de Heer in Zijn woord geboden heeft wordt met voeten getreden. Helaas is Nederland op vele fronten het land dat het voortouw neemt.

Juist nu in deze tijd is het belangrijk, dat je als wedergeboren christenen het Licht verspreiden in deze duistere wereld. Dat kun je doen doen door heel duidelijk en heel bewust te kiezen voor het dienen van de Heer Jezus en je kunt daar vandaag al mee starten.  Gods zegen toegewenst!
 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.