Bijlage over de brief van Judas

De duivel in Robert Schuller´s Crystal Cathedral´ ?
Bijlage Bijbelstudie ´de brief van Judas´
(Glazen kerk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: ´PowerLines´

Wie de ´Kristal Kerk´ van Robert Schuller gezien heeft in de Tv-uitzendingen via RTL 5 op een zondagmorgen herkent de bovenstaande foto. Het is bekend van Schuller, uit z´n eigen mond gehoord, dat hij wil samenwerken met alle ´godsdiensten ter wereld´. Ook heeft hij in meerdere uitzendingen de loftrompet gestoken over de Islam en de leiders van deze ´religie´. Schuller is een persoonlijke vriend van o.a. Arafat, ook is hij een paar keer op audiëntie geweest bij de Paus. Kortom, de man denkt dat in elke religie wel iets goeds te vinden is en gaat er schijnbaar vanuit dat ´alle wegen´ tot zaligheid leiden.

De foto, uit een krantenknipsel, (links boven) werd mij door Br. De Jong uit Warnsveld gestuurd en uit de bijgaande tekst kunnen we opmaken dat Robert Schuller in januari 1998 een internationale conferentie organiseerde waarbij 2200 ´kerkleiders´ bijeen kwamen in de Christal Cathedral in Garden Grove, Californië. Wat daar besproken is laat het artikeltje ons niet weten, wél deelt het ons mee dat de foto in april 1998 in Schuller´s eigen krant, ´PowerLines´ stond afgedrukt. In de foto zien we vreemde afbeeldingen, zowel in de wimpel die voor het orgel hangt, als ook op het front van het podium. (Dit laatste is op een ´uitgeknipt´ deel duidelijk te zien) De afbeeldingen lijken ontzettend veel op ´een ramskop in een vijfpuntige ster´, welke het symbool van satan is. Dit zelfde symbool zien we vaak op (zwarte) T-shirts van hardrockers en leden van duistere motorclubs, zoals de Hells Angels. Voor een Christen is het onverstandig symbolen te gebruiken, je weet nooit uit welke bron ze komen, de bovenstaande foto´s getuigen in ieder geval van weinig smaak en inzicht. Wat Schuller echt denkt komt niet aan het licht in zijn toespraken die ik heb gezien en gehoord, maar foto´s spreken óók! Robert heeft eens gezegd dan andere religie´s, waaronder Oosterse, religieuze gevoelens en waarden schenken en daarom niet bestreden hoeven te worden.

Niet alleen Robert Schuller is het spoor bijster, ook Dr. Herbert Reynolds, (rechts op de foto) president van de ´Baylor University´ (een Baptisten Universiteit), staat samen met een andere official van deze Baptistenschool op de voorpagina van de ´Scottisch Rite Journal´ De beide heren zijn ingewijd tot de 33º van de Vrijmetselaars der Schotse Rite. De mannen doen er niet geheimzinnig over, het lijkt wel alsof het onder de Zuidelijke Baptisten in Amerika geen probleem is dat leidinggevende mannen zich inlaten met duistere zaken. Dr. Reynolds is een liberale theoloog, die zich zelf een ´moderne theoloog´noemt en een felle bestrijder is van de z.g.n. ´fundamentalistische, Bijbelse gelovigen´, in de Zuidelijke Baptistische stroming. Dit soort mensen geeft aan jonge mensen theologische lessen, hoe diep zal een kerkelijke Gemeente zakken, als hun leerlingen binnen de kerken aan de leiding komen?

Dat is bar en boos gesteld is met deze mannen laat het volgende berichtje ons zien, het occulte straalt er van af wanneer mensen ingewijd worden in de 33e graad bij de Vrijmetselaars van de Schotse Rite. (De bovenstaande theologen hebben die graad ook!)

In Washington D.C., Amerika, vinden we de tempel van de Schotse Rite der Vrijmetselaren, ´s wereld grootste Vrijmetselaars organisatie. Deze tempel, het hoofdkwartier van de Schotse Rite, is in Egyptische stijl ingericht. In de tempel vinden alle 33e graads inwijdingen plaats. De kandidaat ingewijden moeten voor een zwart altaar knielen, wijn uit een menselijke schedel drinken en het z.g.n. ´heilige boek´ kussen.

In de tempelruimte hangen aan de wand, achter het altaar, twee reusachtige gouden slangen. De internationale broederschap der Vrijmetselaren is op de weg naar een satanische, eeuwige, dood zoals de Bijbel het ons zegt in Openbaring 12:9; ´En de grote draak werd [op] [de] [aarde] geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. ´

De leiders van de ´Baylor University´ die zich als Baptisten theoloog en docent uitgeven zijn diep, heel diep gezonken, ze zijn hard op weg de antichrist, volgeling van de slang, te volgen. Ook Robert Schuller, die zo innemend kan praten, heeft zich op het glibberige pad van de duisternis begeven. Niet alleen vanwege de spandoeken in de Glazen Kerk, maar vooral omdat hij met alle ´godsdiensten´ heult en zelfs propagandist is geworden van de Universele Wereld kerk waar de antichrist straks heel goed me uit de voeten kan.

Grijpskerk, 7 augustus 2000.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.