Christenen en erfelijkheid.

Christenen en erfelijkheid.

Een christelijke visie op erfelijke ziektes en de genetische revolutie.

Door: Jaap Spaans.

 

In dit uit 110 pagina’s bestaande boekwerkje beschrijft de auteur op toegankelijke wijze de verstrekkende gevolgen van erfelijke ziekten. Het trof mij vooral dat hij ruim aandacht schenkt aan de gehele familie waarin de genetisch bepaalde ziekte voor komt. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden laat de auteur ons zien welke praktische en emotionele problemen een christen kan ondervinden wanneer zich een genetische afwijking voor doet binnen relaties, de familie of persoonlijk leven.

 

Ook stipt hij in het kort het, toekomstige, genetische paspoort aan, de implanteerbare chip en eventuele problemen van dossiervorming aan welke in de toekomst nadelig kunnen uitwerken op elk levensterrein.

 

In de bijlagen van het boek vinden we verder een verklaring van veel voorkomende begrippen aan en een samenvatting van de enquête over genetica welke de schrijver kortgeleden heeft gehouden. Verder verantwoord de schrijver per hoofdstuk de bronnen waaruit geput is bij het schrijven van het boek.

 

Aangezien er op het gebied van erfelijkheid en de daar door veroorzaakte ziekten weinig bekend is zal dit boek voor kerken en gemeenten een handreiking zijn op pastoraal gebied. De schrijver richt zich vooral op christenen vanwege zijn persoonlijke situatie en praktijkervaringen en hoopt met deze heldere en beknopte informatie te bereiken dat binnen het pastoraat erkenning en begrip zal komen voor deze problematiek.

 

Dit, voor de leek gemakkelijk leesbare, boek is een aanrader voor hen die werkzaam zijn in het pastoraat van kerk en gemeente, maar ook voor een ieder die persoonlijk of zijdelings te maken heeft met erfelijke factoren in de leefomgeving. Ondanks de toegankelijke en populaire stijl van schrijven is het een gedegen boek geworden, een aanrader, het stemt tot nadenken over verschillende levensvragen.

 

L. Brinkman.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.