Nimrod /Dagon / Paus

Nimrod /Dagon / Paus

                                                     

 Mijter v/d paus is het symbool van een vissenkop, evenals de “kop” welke Dagon draagt. Vis-god “Dagon” op Mesopotamische houtsnede.

“Maar toen zij de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren, maar het hoofd van Dagon en zijn beide handen lagen afgehouwen op de drempel, slechts de romp was nog over”.  1 Samuël 5:4

Semiramis / Isis / Artemis / Maria.
Oude geschriften, beelden, tekeningen of afgodenbeelden laten één en de zelfde vrouw zien, Semiramis, de vrouw van nimrod.

   

“Semiramis koningin des hemels”

Dit doet ons ook denken aan de Europavlag met de twaalf gele sterren op een blauwe achtergrond.              
   
De vlag als symbool van het verenigde Europa is op een vergadering van de raad van Europa, op 8 december 1955 aangenomen. Er is toen met geen woord gerept over Maria, terwijl de man die deze vlag bedacht heeft, daar wel degelijk de bedoeling mee had, Europa en Maria te verbinden. Zijn naam is M.Paul G.M. Lévy. In een Rooms Katholiek blad schreef hij: ’Waarom zou het mij niet geoorloofd zijn Europa toe te wijden aan de Vrouw gezegend onder alle vrouwen, de Moeder van God en van de mensen? Waarom Europa niet, dat nog ligt in de barens-weeën waar apocalyps 12 (dat is Openbaring 12) over spreekt’.


“Maria, koningin des hemels” afgeb. met aureool.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.