Het ongelijke span.

Het ongelijke span.
Hoe zal het de gelovige vergaan die een ongelijk span vormt met de wereld?

Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?
2 Corinthe 6: 14

Op het platteland zag je jaren geleden boeren de akkers ploegen met één of twee span paarden voor de ploeg. Die tijd is lang vervlogen. Tegenwoordig rijden er tractoren over de landerijen, de boer bediend een boordcomputer die de juiste diepte van de ploeg bepaald en zorgt dat de voren recht geploegd worden. Maar in ‘vroegere tijden’, toen er nog paarden voor de ploeg liepen, was het erg belangrijk dat de dieren in het zelfde span van gelijke grote waren want anders zou het kleinere dier zich op de duur letterlijk dood werken omdat het een keer zo snel moest lopen. Het grotere dier zou problemen kunnen krijgen met het beendergestel omdat het steeds schuin zou moeten lopen. Wie de dieren wilde sparen en goed wilde ploegen lette er goed op dat het juiste span gebruikt werd. In de dagen van Paulus was het al niet anders, toen liepen er ook dieren voor de ploeg, meestal ossen, deze liepen met een houten juk op de nek waar aan de ploeg was bevestigd. Het was erg belangrijk dat de ossen van de zelfde grote waren want anders zou het juk scheef hangen met alle gevolgen vandien. Een scheef juk bezorgd schrijnende plekken in de nek van de dieren en na een poosje wordt trekken onmogelijk. Landbouwers, in het begin van de jaartelling, die niet voldoende geld bezaten, hadden vaak maar één os voor het werk en een ezel als lastdier. In de periode dat de akker geploegd moest worden zetten men wel eens een ezel én een os in het zelfde span en u begrijpt wel dat het voor zo’n ezel een marteling was om aan een os gekoppeld te werken. Dit voorbeeld haalt de apostel Paulus aan in 2 Corinthe 6:14 en trekt het door naar de Christenen als waarschuwing, de mensen uit die tijd wisten maar al te goed wat de gevolgen waren van een ‘ongelijk span’.

In het dagelijkse leven komt het vaak voor dat Christenen in zee gaan met een ongelovige en daar steeds grotere problemen door ondervinden. In de praktijk komt het voor dat twee zakenpartners, de ene ongelovig en de ander gelovig, botsen bij beslissingen op het zakelijke vlak. Naar menselijke maatstaven kan een beslissing begrijpelijk en goed zijn maar in Gods ogen verwerpelijk en dan ontstaan er grote problemen want een Christen heeft op het moment van de wedergeboorte de Heilige Geest ontvangen en handelt vanuit andere motieven dan een ongelovige. Twee wedergeboren Christenen die samenwerken kunnen heel goed samen een relatie aangaan, zowel in het zakenleven als in een huwelijk omdat ‘het juk’ dan horizontaal gedragen wordt. (Zie bovenstaande foto) Maar als er tegenstrijdige belangen zijn, als een Christen naar eer en geweten de Here wil volgen ‘hangt de balk’ al spoedig scheef met alle gevolgen vandien, het juk schuurt en wringt en er ontstaan pijnlijke (geestelijke)wonden. Wij kennen het spreekwoord ‘twee zielen, één gedachte’, ja, bij verwante zielen gaat dat spreekwoord op maar we kunnen toch moeilijk staande houden dat een gelovige én een ongelovige de zelfde gedachten hebben op het geestelijke vlak?

In mijn jeugd kwam het zo nu en dan voor dat één persoon van een verloofd stel ‘niet naar de kerk ging’ en na veel ‘vijven en zessen’ van de kerkenraad ging de buitenkerkelijke ‘over’ met het kerklid en werd het huwelijk kerkelijk bevestigd. In de praktijk bleek meestal, na enkele jaren, dat er van kerkbezoek maar weinig meer kwam. Het juk was rechtgetrokken, maar dan wél naar de negatieve kant! Het kerklid ‘liep schuin in de voor’ en werd vermoeid op den duur.

De chip, de relatie en ruzie en de ondergang.
Op dit moment, anno het jaar 2000, zien we het ‘ongelijke span’ nog steeds voor komen, maar wel in extremer vorm. Wedergeboren zakenmensen en andere Christenen gaan verhoudingen en relaties aan zonder zich af te vragen wat de Bijbel er van zegt. Vaak denkt iemand ‘het wel in de hand te hebben’ en beseft dan niet dat de mensheid steeds onverschilliger en egoïstischer wordt en zich niet meer afvraagt wat de toekomst brengen zal. Neem nu eens de plannen van de regeringen wat betreft de identificatie, technisch is het mogelijk bij elk mens een chip onderhuids aan te brengen en daarmee elk mens op aarde te controleren. Dit wil zeggen dat een wedergeboren Christen hier absoluut niet aan mee mag en kan doen!

Waar staat dán de christenzakenman, zal hij weigeren de chip in te voeren in zijn kassa? De ongelovige compagnon zal razend worden want hij krijgt geen geld meer binnen, wie een huwelijksrelatie aangaat met een ongelovige komt in de problemen want de ene zal wél een chip willen nemen en de andere niet, en hoe zal het gaan als er kinderen worden geboren, krijgen die dan wél of geen chip? Om dit toe te lichten maken we een klein uitstapje naar de (nabije) toekomst én de technische mogelijkheden die er op dit moment al zijn en ingevoerd zullen worden door de komende wereldheerser:

‘En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.’  Openbaring 13:16-17

Biochip 666 / Noahide laws & New World Order.
(Een afschrift van de radio uitzending in het hierna volgende)
De Nieuwe Wereld Orde komt eraan. Bent u er klaar voor? U zult nooit meer op dezelfde manier tegen het nieuws aankijken. De volgende 30 minuten luistert u naar The cutting edge. Hier is David Bay, leider van Old Path Ministeries.

‘Dit is de Cutting Edge, een radioprogramma gewijd aan het waarschuwen en informeren van Gods volk Wij zijn gebonden aan het bestuderen en het uitleggen van het onfeilbare, geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God. De geuite meningen zijn van ons en hoeven niet noodzakelijkerwijs door dit radiostation te worden gedeeld.’

De Heer heeft ervoor gezorgd dat we de beschikking kregen over een heel interessante bron: eén van die christelijke onderzoekers/auteurs zoals Texe Marss en Ralph Epperson. Zijn naam is Terry Cook. Terry heeft er de laatste paar jaar voor gekozen het meest van zijn tijd en inspanning te wijden aan het bestuderen van de snel veranderende technologie van de Bio-Microchip. Ik heb herhaaldelijk contact gehad met Terry Cook en heb van hem uitgebreide documentatie ontvangen over de plannen voor de Bio-Microchip. Wij zullen deze plannen in dit seminar aan u doorgeven. Maar bidt dat wij ook het feitelijk proefmodel zullen ontvangen van één van deze Bio-Microchips én de injectiespuit die specifiek werd ontwikkeld om ze te implanteren, zodat we ze aan u kunnen laten zien. Zorg dat u komt, U zult zeer goed ingelicht worden. Tot ziens! 

Met dit programma willen wij u op de hoogte brengen omdat we u van het laatste actuele nieuws met u willen voorzien. Daarnaast zullen we een overzicht geven van die gebeurtenissen welke nog nooit eerder in de geschiedenis zijn voorgekomen, tegen het eind van dit programma zult u als nooit tevoren in staat zijn iemand te weerleggen die zegt dat dit niet de laatste dagen kunnen zijn. Laten wij beginnen door enige, meest ter zake doende, details van deze Bio-Microchip technologie nauwkeurig te omschrijven, een proces met betrekking tot verscheidene wetenschappelijke disciplines die nu worden gecoördineerd, in een geavanceerde technologie die een dreiging inhoud en die een dictator in staat stelt ieder mens, elke seconde van de dag totaal te controleren. Onze bron van deze informatie is Terry Cook waar we het al eerder over hadden. Terry heeft een Gemeente opgericht genaamd: ’Second Advent Ministeries’ van waaruit hij relevant materiaal verspreidt aan zoveel mogelijk christenen. De geschiedenis van deze Bio-Microchip technologie begint met de afzonderlijke technologische vooruitgang van onderzoek op het gebied van biologie, de computer en het bijbehorende terrein van microchips.

Biologisch onderzoek heeft zoveel van het menselijk lichaam onthuld dat het absoluut onvoorstelbaar is. Persoonlijk ben ik lang geleden al tot de conclusie gekomen dat goddeloze wetenschappers een punt hebben bereikt waarbij ze meer van de werking van het menselijk lichaam en hersenen afweten, dan ze behoren te weten. Tegelijkertijd hebben computeronderzoekers de karakteristieken en prestaties van computers zo snel verbeterd dat de fabrikanten het eenvoudigweg niet bij kunnen houden. Computers zijn zo geraffineerd en compact geworden dat een geheel nieuwe lijn laptopcomputers is gemaakt. Microchips maken deze geweldige verbetering mogelijk. Ze slinken in afmeting naar het punt waar de meest geraffineerde chips nu de afmeting hebben van een kleine rijstkorrel. Toch zijn ze geraffineerder dan iemand ooit zou kunnen geloven.

Tegenwoordig zijn deze parallelle onderzoeks - en -ontwikkelingspaden door Federale overheidsgelden, én in opdracht gecombineerd. Het resultaat is dat er een team van wetenschappers in de laatste tien jaar is samengesteld wiens speciale doel is de gecombineerde technologische bekwaamheden van deze drie wetenschappelijke disciplines nauw te verbinden aan het politieke doel van de Nieuwe Wereld Orde om uiteindelijk elk persoon op aarde, iedere minuut van de dag te controleren. Deze beoogde controle omvat het terrein van de economie en het toezicht, zodat ieder persoon in het oog, en gecontroleerd kan worden. Iedere financiële transactie zal worden geregistreerd tot op de dollar nauwkeurig, de goederen die worden gekocht, het tijdstip en de plaats van de transactie. Deze controle vereist dat iedere burger óf een soort creditkaart óf, een daar aan gelijke, lichaamschip in zijn/haar lichaam mee draagt. Deze creditkaart en/of lichaamschip zou een onbeperkt aantal keren moeten kunnen worden bijgewerkt. Maar het voornaamste punt is dat deze technologie van nature passief is. Het zal voortdurend geactiveerd moet en word en door een uitwendige bron.

De voorstanders van de Nieuwe Wereld Orde zijn echter geobsedeerd door de mogelijkheid dat weerstand tegen hun bewind kan ontstaan. Het uitsluiten van de kans op weerstand tegen deze Nieuwe Wereld Orde vereist dat de plaats waar een persoon zich op aarde bevindt, iedere seconde van de dag in de gaten wordt gehouden. Dit maakt een paar aparte technologische vereisten noodzakelijk, anders dan voor de economische controle die we net hebben geschetst. Deze politieke vereiste zou volledig en volkomen moeten zijn als de lichamelijke locatie van ieder persoon op aarde bekend zou moeten worden bij de hogere autoriteiten. Een signaal zou vaak, gedurende de gehele dag, naar een trackingstation moeten worden uitgezonden, het zenden van een signaal dat uniek zou moeten zijn voor de individuele burger.

Dit signaal zou door trackingstations moeten worden opgepikt zodat de, lichamelijke, locatie van de burger in kaart kan worden gebracht. De burger zou zich simpelweg niet meer ergens naar toe kunnen verplaatsen zonder dat één of andere hogere autoriteit dit, als hij dat wenst, zou weten. Deze technologie zou actief moeten zijn en een continu een signaal uitzenden. Aangezien mensen het niet prettig vinden om door een absolute dictator te worden gecontroleerd, zullen velen zich uit alle macht verzetten tegen deze technologie. Ze zouden het bij zich dragen van een soort creditkaart weigeren als ze wisten dat het doel is hen te controleren doormiddel van het ten allen tijden onthullen van hun locatie. Daarom moet de te gebruiken technologie één zijn die opgedrongen kan worden aan degenen die weerstand zouden kunnen bieden, en die nooit verwijderd kan worden. Dáárom zijn de planners van de Nieuwe Wereld Orde tot de conclusie gekomen dat dit apparaatje onderhuids moet worden geïmplanteerd. Er is nog een andere en zeer belangrijke en moeilijke vereiste: deze technologie moet worden ontworpen met een krachtbron die gemakkelijk en snel wordt ververst.

De twee technologieën zijn zeer verschillend; een is actief en de ander passief. Toch hebben de planners van de Nieuwe Wereld Orde beide technologieën nodig als hun satanisch plan succesvol moet worden gerealiseerd. Zou het niet prachtig zijn als deze twee technologieën gecombineerd kunnen worden in één technologische vinding? Dat zou het inderdaad zijn, en de wetenschap is naar voren gekomen met het perfecte antwoord; de Bio-Microchip met een lengte kleiner dan een kwart inch (6,4 mm) en kan met behulp van een injectiespuit worden ingebracht.

Deze Bio-Microchip wordt zo genoemd omdat het een computerchip is die zowel een zender als een ontvanger is. Met ander woorden, deze microchip zendt voortdurend een signaal uit dat kan worden opgepikt door z.g.n trackingstations en het kan miljoenen keren veranderd worden met een technologie gelijk aan dat van UPC (Universal Product Code) technologie, en dus gebruikt kan worden voor financiële en persoonlijke transacties gedurende het leven van een individu. Laat ons deze twee technologische gedeelten van de microchip apart bespreken.

Ten eerste zal het gedurende de gehele dag een continu signaal uitzenden dat op een unieke manier die persoon en zijn/haar verblijfplaats zal identificeren. Er zal geen wijze zijn waarop een persoon zich kan verbergen voor de autoriteiten als eenmaal deze nieuwe microchip is geïnstalleerd. Echter, om dit constante signaal uit te kunnen zenden moet deze microchip worden gevoed door een hoogst uniek batterijtje één dat voortdurend wordt opgeladen door het menselijk lichaam. Dit zeer geavanceerde batterijtje wordt voortdurend opgeladen door de warmteschommelingen welke het menselijk lichaam gedurende de gehele dag afgeeft. Daarom wordt, zolang als de persoon leeft, het batterijtje voortdurend opgeladen. Toen de onderzoekers dit batterijtje ontwikkelden worstelde ze met de vraag welke gedeelten van het lichaam het meest ideaal zou zijn om de Bio-Microchip te implanteren. Welke lichaamsdelen zouden het meest efficiënt zijn om het batterijtje ideaal opgeladen te houden? Onderzoekers spendeerden 1,5 miljoen dollar om het antwoord te vinden op deze hoogst belangrijke praktische vraag. Per slot van rekening kan men het zich niet veroorloven dat tienduizenden persoonlijke microchips zonder voeding komen te zitten. Na veel research kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat er twee, gelijkwaardige, ideale lichaamsdelen in aanmerking komen om deze biologisch gevoede batterij volledig geladen te houden.

En welke lichaamsdelen noemden zij? Kenners van Bijbelse profetieën hadden deze wetenschappelijke onderzoekers een boel geld kunnen besparen. We zouden eenvoudigweg naar Openbaring 13:16-17 hebben kunnen verwijzen waar onze Here Jezus Christus aan de Apostel Johannes onthulde dat de rechterhand en het voorhoofd de twee plaatsen zouden zijn waar het merkteken geïmplanteerd zouden worden. Ja, deze wetenschappelijke onderzoekers ontdekten dat het menselijk lichaam twee delen had welke efficiënt zijn in het laden van deze biologische batterij de rechterhand en het voorhoofd. Ze ontdekten zelfs dat de linkerhand niet zo efficiënt is als de rechterhand om deze batterij te laden, omdat warmteschommelingen in de rechterhand groter zijn om redenen die ze niet helemaal begrijpen. Wordt uw geloof niet opgebouwd als u dit soort gevallen ziet waar God heeft opgetreden om te verzekeren dat zelfs het kleinste detail van Zijn Profetieën zijn vervuld? Dit schitterende geval van kleine details die belangrijk zijn voor God brengt in mijn gedachten zijn krachtige uitspraak in Jesaja 34:16 waar God zegt ’Zoekt in het boek des Heren, en leest; niet een van dezen (details van de Profetie) zal er feilen; het een noch het ander zal men missen [in vervulling]...’ [Bijbel commentaar](Statenvertaling)

Zoals we al eerder zeiden zal deze Bio-Microchip voortdurend een zeer laag frequent signaal uitzenden, dat ieder individu op aarde zal identificeren. De signalen zullen overgenomen worden door een combinatie van grondantennes, zoals de antennes die nu koortsachtig worden geplaatst voor het cellulaire telefoonnetwerk en door laaghangende stationaire satellieten.

Terry Cook verklaarde dat de planners van de Nieuwe Wereld Orde hebben vastgesteld dat ze 66 van deze laaghangende satellieten nodig hebben. Is dat niet een interessant occult getal? In hun occult geloof is 6 het getal van een mens, en de versterking 66, zoals zij geloven, geleid zal worden door de ultieme man: de antichrist, aan wie ze het ‘heilige’ getal 666 hebben toegekend. Aldus zal de meest onderdrukkende regering uit de wereldgeschiedenis, zoals voorspeld door Daniël, geïdentificeerd worden door het getal 66.

De persoon rechts onder wordt gezocht, en opgespoord, via satellieten die in verbinding staan met het grondstation.

Foto: ‘Computer Idee’

Laten we nu (het passieve) ontvanger gedeelte van deze technologie onderzoeken. Deze kleine microchip kan 34 miljard unieke individuele identificatie codes bevatten en dus gemakkelijk voorzien in de mogelijkheid om ieder mens op deze aardbodem te voorzien van een unieke code. Deze kaart zou dan worden gebruikt op dezelfde wijze waarmee we vandaag plastic creditkaarten gebruiken. Maar meer dan dat zijn er plannen om deze implanteerbare microchip te gebruiken i.p.v paspoorten en rijbewijzen. En wees niet verrast om te ontdekken dat mensen voor ieder bestaand regeringsprogramma geïdentificeerd zullen worden door het scannen van deze microchip. Deze microchips zijn inmiddels via de veterinaire kanalen gedurende de laatste twee decennia in dieren geïmplanteerd zodat de problemen van deze technologie bekend en opgelost zijn.

Het toneel wordt nu klaargemaakt om deze technologie op het unieke moment in de wereldgeschiedenis op mensen toe te passen. Dit ’juiste moment’ in de wereldgeschiedenis is ons inmiddels bekend geworden door occulte geschriften van de Nieuwe Wereld Orde.

Zowel David Spangler en Benjamin Creme hebben herhaaldelijk verklaard dat, nadat ‘de’ Christus verschijnt, de hele wereldbevolking gedwongen zal worden om een ’massale wereldomvattende inwijding’ te ondergaan. De inwijding waar ze het over hebben is eenvoudigweg een typische satanische inwijding waar Master D.K over spreekt in The Externalisation Of The Hierarchy als ’het publieke herstel van de oude mysteries.’

Met andere woorden deze wereldomvattende inwijdingen zullen officieel de trouw aan satan door de antichrist van de mensen op aarde overdragen. Bij deze wereldomvattende inwijdingen zullen mensen gedwongen worden om hem trouw te zweren, en zullen deze geïmplanteerde microchips worden gegeven als een teken van hun nieuwe trouw. Aldus zullen mensen die geïmplanteerde microchips ontvangen vanwege hun betuigde trouw aan satan. Hierdoor kan en zal God hen verantwoordelijk houden voor deze hoogst spirituele beslissing. Of deze massale inwijding gebeurt aan het begin van de grote verdrukking of in het midden is op dit moment, nog, niet bekend.
‘de christus’, de Maitreya, volgens Benjamin Creme

De voornaamste factor is dat de tijd snel nadert waar deze technologie op grote schaal gebruikt zal gaan worden door de antichrist om zijn doelen te verwezenlijken, dit alles in vervulling van Bijbelse Profetieën.

Een laatste opmerking is op zijn plaats in de discussie over de doorbraak van deze ongelooflijk gecompliceerde technologische uitvinding. Er gaan geruchten die zeggen dat de wetenschappers die betrokken zijn bij dit project onder extreme druk werken. Ze voelen gezamenlijk een intense behoefte om deze Bio-Microchip zeer, zeer spoedig te perfectioneren. Feitelijk voelen ze de behoefte om de perfectie van deze technologie nu te bereiken. Deze intense mentale druk lijkt erg veel op de intense druk die werd gevoeld door de onderhandelaars van het PLO/Israëlisch akkoord dat is getekend op 13 september 1993, net drie dagen voor het begin van het Joodse feest der bazuinen. Aangezien deze gebeurtenissen, beiden, van kritiek belang zijn voor de vestiging van de Nieuwe Wereld Orde, zou de Heilige Geest deze intense mentale druk in hun geest kunnen brengen om ze snel hun werk van de eindtijd te laten realiseren? Denk aan wat Jezus de Apostel Johannes vertelde in Openbaring 17:17, ’Want God heeft in hun hart gegeven Zijn zin te volbrengen. . . ’ De context in deze passage is het politieke plan zoals voorgesteld door de 10 leiders van de wereldomvattende federatie van 10 landen. Maar als de Heilige Geest de bijzonderheden in de geesten van de l0 nationale leiders legt, zou Hij er gemakkelijk in slagen om in een kort tijdsbestek soortgelijke gedachten en druk te leggen in de geesten van andere leiders van de Nieuwe Wereld Orde. Christen, zie omhoog, want uw verlossing genaakt. U heeft geluisterd naar de Cutting Edge, Een radioprogramma van Old Paths Ministries.

De andere Weg.
Op grond van de Bijbel zullen we moeten stellen dat wie met een ongelijk span een (zaken) relatie aangaat 100% zeker in de problemen komt want Christus zal heel spoedig komen om Zijn Gemeente weg te nemen van de aarde en wáár staat iemand dan ten opzichte van Christus? Bij de (zaken) partner of bij Christus? De ongelovige zal een chip moeten nemen wil hij of zij kunnen blijven leven in de gewelddadige tijd die komt, maar voor de Christen is een andere toekomst weggelegd, de Christen gaat zijn/haar Meester tegemoet en zal voor eeuwig in vrede en blijdschap met Hem leven:

‘Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere [mensen], die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. Vertroost elkander dus met deze woorden’.  Thessalonicenzen 4:13-18

Het is belangrijk welke keuze men maakt, vaak is het een keuze voor het leven, het leven hier op aarde én het leven daar na want we houden niet op te bestaan na onze dood. De mens is geschapen met een lichaam, ziel en een geest en is lichamelijk wel sterflijk maar de geest gaat eeuwig verder, mét of zonder God. De gelovige die met iemand uit de wereld een relatie aan is gegaan ziet de grote dag waarover Paulus spreekt met gemengde gevoelens, aan de ene kant wil men graag naar de Here maar aan de andere kant ‘vreet’ de Wetenschap dat ‘die andere’ achter zal blijven op een aarde die steeds dieper zinkt in de ondergang.

Leven na de dood.
In alle culturen vinden verhalen over een leven na de dood en vooral in onze dagen heeft men daar de meest fantastische ideeën over. In de Westerse landen heeft men een populaire vorm van reïncarnatie ingevoerd, de ziel van de mens zou dan ‘verhuizen’ van het ene leven naar het andere! Het is te gek voor woorden dat verstandige mensen wél geloven in ‘zielsverhuizing’ en niet aan een scheppende God die het leven heeft geschonken. Door te geloven in de reïncarnatie (zielsverhuizing) denkt men in een volgend leven nieuwe kansen te krijgen. Dit zou inhouden dat een mens ‘nieuwe kansen’ kan krijgen als het in dit leven fout is gegaan. Dit is een pertinente leugen van de duisternis, wáárom moest Christus dan sterven om de mensheid met God te verzoenen? Dan zou elk mens uiteindelijk in het reine met God kunnen komen na vele, vele reïncarnaties? (Zielsverhuizingen) De mens ondergaat door het sterven inderdaad een verandering en met de dood is ‘alles niet afgelopen’, maar dat wil nog niet zeggen dat onze ziel van het ene levende wezen naar het andere kan verhuizen. Volgens de Bijbel leven we na onze dood verder, in welke vorm kunnen we niet precies beoordelen maar het Woord wijst ons op het feit dat we in Christus onsterfelijk zullen zijn. In de Bijbelse Encyclopedie lezen we het volgende over onsterfelijkheid:

Onsterfelijkheid
De Schrift spreekt duidelijk uit dat alleen God onsterfelijkheid heeft, 1 Timotheüs 6:16.

‘Die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen’.

Noch de mens als zodanig, noch iets van de mens bezit onsterfelijkheid of is onsterfelijk De mens is volgens de Schrift geen wezen, dat bestaat uit een sterfelijk en een onsterfelijk bestanddeel. Het is niet schriftuurlijk de ziel krachtens haar aard als onsterfelijk te beschouwen.

Iets geheel anders is, dat de mens naar Gods beschikking een eeuwige bestemming heeft. Men zal ten volle moeten laten gelden, wat de Bijbel zegt van de vergankelijkheid en sterfelijkheid van de mens, die het gevolg is van de zondige verbreking van de gemeenschap met God, bij Wie de bron van het leven is. Dat de mens sterft wil evenwel nog niet zeggen, dat hij ophoudt te bestaan. Men kan uit het Oude Testament niet afleiden, dat Israël niet geweten heeft van een leven na de dood. In de psalmen, Psalm 16:9-11; Psalm 17:15; Psalm 49:16; Psalm 73:24, en bij de profeten, Jesaja 26:19; Daniël 12:2, vinden wij enkele aanwijzingen voor het tegendeel.

Het gaat in de bijbel echter niet om het voortbestaan op zichzelf, maar om het leven in Gods gunst. De onsterfelijkheid is daarom in de Schrift geen zelfstandig thema en het is niet zo bevreemdend dat dit begrip in het Oude Testament in het geheel niet voorkomt en in het Nieuwe testament slechts een enkele maal. In 1 Timotheüs 6:16 staat, dat God alleen onsterfelijkheid heeft. Dat sluit niet uit, dat ook de mens onsterfelijkheid kan ontvangen: en voor altijd en volkomen ontheven zijn aan de macht van de dood, 1 Corinthe 15:53 e.v.v., wat te danken is aan het werk van Christus, die onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft, 2 Timotheüs 1:10. Hieruit is te concluderen, dat de term onsterfelijkheid, mits Bijbels verstaan in de eschatologie (de leer der laatste dingen of de leer van het wereldeinde) niet onbruikbaar is. Gewoonlijk sluit de theologie zich evenwel bij de Apostolische geloofsbelijdenis aan door van het eeuwige leven te spreken, dat voor de gelovigen nu reeds werkelijkheid is, om zich ten volle te ontplooien als God alles nieuw maakt, Openbaring 21:5. Sluit de opstanding, die het toekomstperspectief in het Nieuwe Testament beheersts het voortleven na de dood uit? Op grond van het Nieuwe Testament mag de gelovige niet alleen op de komende opstanding, maar ook op een door de dood niet onderbroken gemeenschap met Christus hopen. De beloften van Christus in Johannes 11: 25v. en Lukas 23:43 wijzen in deze richting. En de woorden van Paulus in Filippus 1:23 en 2 Corinthe 5:8 zeggen ook, dat hij na het sterven verwacht met Christus te zijn. Er is geen tegenstelling tussen Filippus 1:23 en 3:21 tussen 2 Corinthe 5 en 1 Corinthe 15 tussen onsterfelijkheid en opstanding. Volgens ook Lukas 16:22; Openbaring 6:9-11 en 14:13. Het is niet mogelijk doorzichtig te maken, hoe wij ons dit ‘met Christus zijn’ moeten voorstellen, maar dat is ook niet noodzakelijk. De Schrift omschrijft niet, wat er bij het sterven van Gods kinderen geschiedt, maar zegt wel dat de gemeenschap met Christus voor hen blijft bestaan. Het is echter minder juist dit ‘met Christus zijn’ aan te duiden als onsterfelijkheid der ziel.

Gelijk span.
Uit het voorgaande blijkt dat wie met Christus leeft op een gegeven moment van de aarde wordt weggenomen en zij die niets van Christus willen weten achter zullen blijven. Hoe zal het hen dan vergaan die de levensweg deelden met een ongelovige? Heeft het leven hen van de Here afgetrokken? Hebben ze zich vastgeketend aan de aarde met al haar genoegens? Of hebben ze zich langzamerhand wijsgemaakt dat de Here een liefdevolle God is die niemand verloren zal laten gaan? Wie zich als Christen inlaat met een ongelovige (zaken) partner weet vooraf dat er problemen zullen komen, dat het juk scheef hangt en pijnlijke wonden veroorzaakt die diepe sporen nalaten. Het kan heel moeilijk zijn om de juiste keuze te maken, de emoties kunnen hoog oplopen maar het is de moeite waard om op de weg van de Here te blijven. De moeite van de juiste keuze weegt niet op tegen de moeiten die men tegenkomt onder een ‘scheef juk’, de Here heeft gezegd dat Zijn juk zacht is (Matthéüs 11:30), zou Hij dan geen weet hebben van onze moeilijke keuzes?

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.