BijbelArchief
Beschikbare software
Beschikbare software
 

Gratis BijbelsoftwareAl sinds het vroege begin van de werkgroep Bijbel Aktueel hebben wij eigen computer programma's ontwikkeld en aangeboden. Eerst via het zogenaamde 'BBS Bijbel Aktueel' (gesloten sinds einde 1999) en sinds 1996 ook via internet. Daarnaast hebben wij ook anderen meegeholpen om software-/computerproducten te maken en verspreiden.

Voor alle progrmma's geldt:

  • u bent vrij ze te kopieëren en doorgeven aan anderen;
  • u mag de programma's alleen gratis (zonder winstoogmerk) doorgeven.

Klik op de naam van het programma (of 'rechtsklik' en kies 'Opslaan als') om het op uw computer op te slaan. Sommige programma's zijn met behulp van WinZip 'ingepakt'. Met WindowsXP kunt u deze archiefbestanden vanuit de verkenner uitpakken. Voor WindowsNT en Windows2000 hebt u het programma WinZip nodig.

 

Meer informatie kunt u hier vinden